Bebyggelse i Vikingstad samhälle

Lista över gatunamn som ändrades 1972

Nuvarande adressTidigare adress
Backgårdsgatan 3Lyckhem
Bankebergs GästgivaregårdBankebergs Gästgivaregård
Bankebergs MellangårdBankebergs Mellangård
Bankebergsvägen 4Karlhem 1 (Ursprungligen bostad för Bankebergs bysmed)
Bankebergsvägen 1Lindåkra
Bankebergsvägen 5Bankebergs Motorverkstad
Bankebergsvägen 6
Bankebergsvägen 7Sparbankshuset
Bankebergsvägen 8Karlhem 2
Bankebergsvägen 10Vikingsborg
Barrskogsvägen 2
Barrskogsvägen 4
Barrskogsvägen 6
Barrskogsvägen 8
Barrskogsvägen 10Lyckås
Barrskogsvägen 12Solhaga
Barrskogsvägen 14Talludden
Barrskogsvägen 16Gammelgården (ålderdomshem)
Barrskogsvägen 28Skogen (Rivet)
Barrskogsvägen 32 A-DSolhem (Rivet)
Folåsavägen 4Edsby
Folåsavägen 5 (Brandstationen)
Folåsavägen 6Edensborg  
Folåsavägen 7Högtomta
Folåsavägen 8Annero
Folåsavägen 10Fredrikshall
Idungatan 2Robertsdal
Idungatan 4Tomtebo
Idungatan 6Södra Solhem
Idungatan 8
Idrottsvägen 4Lyckhem
Idrottsvägen 6 AGustenborg
Idrottsvägen 6 B
Idrottsvägen 12
Idrottsvägen 14ALottenborg
Idrottsvägen 14B
Idrottsvägen 16Karlsro 2
JonasbergJonsberg
JärnvägsstationenBankebergs Järnvägsstation
Lokegatan 5Forsby
Lokegatan 7
Flygel till Lokegatan 5Flygelbyggnad med affär
Lokegatan 7
Forsaberg (Forss mekaniska)
Lärkträdsgatan 2ABankeberg Nybygget (Rivet)
Lärkträdsgatan 6Pensionatet
Lärkträdsgatan 7Runhällen
Lärkträdsgatan 9 Sandvik (Rivet)
Mimergatan – FolåsavägenBrandstationen och senare Trafikkiosken
Mimergatan 1Manhem
Mimergatan 2Knuthem
Mimergatan 3Viboholm
Mimergatan 5Törnlid
Mimergatan 4Karlsro
Mimergatan 6Nyborg
Mimergatan 8Lövingsborg
Mimergatan 9 (ICA)Solgården
Mimergatan 10Iselund
Mimergatan 21Vikslund
Mimergatan 23fd Tingshuset
Mimergatan 22
Mimergatan 24Scoutgården
Mimergatan 26Bankebergs Västergård
Nålgatan med betvågen
Nålgatan 2
Nålgatan 3Fridhem. Huset Pittsburg låg på samma tomt. Även kallat Kardellebo och Fridhem 2.
Nålgatan 4
Nålgatan 5
Nålgatan 6
Nålgatan 8 AFuruskogen (Martin Klaséns skrädderi)
Nålgatan 8 B
Odlaregatan 8Jakobsberg
Odlaregatan 9Täppan
Odlaregatan 9 ABjörkängen
Odlaregatan 12Björkåkra
Odlaregatan 17Apelås
Den numera obebyggda tomten i korsningen Bankebergsvägen – MimergatanKarlberg (affär)
Riksväg 1Infarten från väster tidigt 1900-tal
Storhagsgatan 14Solvik
Sälggatan 4Gläntan
Tibastgatan 1
Tibastgatan 2
Tibastgatan 4
Torsgatan 3Rosenhill
Vikingagatan 3
Vikingagatan 5
Vikingagatan 6
Vikingagatan 8Vårbacka
Vikingagatan 10
VåghusetBeläget på Bankebergs Mellangårds ägor.
Västerleden 31Ivansborg