Vikingstad från ovan

Flygfoton publicerade på denna sida har i förekommande fall en länk till dess sida på webbplatsen och/eller där mer information finns.

I framkant Bankebergs Gästgivaregård med Bankebergs Mellangård (hembygdsgården) och dess ladugård bakom.
Troligen 1920-tal: Av Vikingstad finns ännu inte så mycket. Några hus i närheten av stationen till vänster och den gamla byn Bankeberg till höger.
Del av ovanstående foto som visar den gamla bykärnan. Allra närmast syns Bankebergs smidesverkstad.
Del av flygfotot ovan med den första bebyggelsen närmast stationen.
Längs med Riksväg 1 från vänster räknat. Bankebergs smidesverkstad, Karlhem 1, Bankebergsvägen 8, Bankebergsvägen 10 med kaffestugan. På andra sidan vägen Esso, Bankhuset, Tingshuset, Nybergs affär.
Bankebergs handelsträdgård eller senare kallad Pettersons handelsträdgård.
Ladugården tillhörde Bankebergs Västergård och ligger där fritids och skolan nu ligger.
I bakgrunden syns den ladugård som tillhörde Bankebergs Mellangård, nuvarande
hembygdsgården.
Infarten från öster
På detta flygfoto/vykort syns förutom Nybergs affär även Gästgivaregårdens ena flygel samt det vagnslider som tillhörde Gästgivaregården.
Flygfoto över Sjölanders affär, nuvarande ICA. Huset i bakgrunden är Vikingagatan 1.
Vykort från Kent Sigedals vykortssamling
Simonssons speceriaffär i Brink. Vykort från Kent Sigedals vykortssamling.
Nålgatan 3 (Fridhem) Uppfört ca 1860. Innehöll ursprungligen 2 lägenheter. En lgh om 3 rok och en lgh om 2 rok. Köptes 1920 av Sv. Lantmännens Mjölkförsäljningsförening.
Karlsro 2. Fastigheten heter i dag Idrottsvägen 16
På detta vykort ses Karlsro 2 längst ner till vänster. Vikingstads handelsträdgårds växhus upptar större delen av vykortet. Byggnaderna nere till höger är Adolf Asplunders snickerifabrik och Lottenborg.
Vykort över Vikingstads kyrka från Kent Sigedals vykortssamling.
Foto 1930-talet. Vikingstads prästgård. Numera privatbostad.
Foto Oscar Åberg ca 1950. Till vänster Vikingsborg (Bankebergsvägen 10) och till höger Karlhem 2 (Bankebergsvägen 8). Däremellan ligger det av Arne Asplunder hitflyttade torp vari kaféverksamhet bedrevs fram till slutet av 1960-talet.
Foto ca 1945 – 1950. Skölstad säteri