Skölstads ägarlängd

1 mantal (133 h) Skölstad i Vikingstad är ett gammalt säteri i gammal kulturbygd.

1327Skölstad är här omnämnt som Skiölstada. Marsken Evengisle Näskonung bytte jord till Lars Jonsson å Ture Jönssons vägnar.
1406Gärtrud Lagesdotter (tre bjälkar) avstod till nunneklostret i Skänninge 3 attungar jord i Anunstadum och 2 attungar i Skylstadum för att fullfölja sin avlidne mans, Riddaren Gustav Matssons testamente.
1500Skölstad (här stavat Skulsta) lydde på 1500-talet under Halleby (Skärkind). Som ägare nämns år 1562 och även på 1580-talet Per Persson skrivare.
Slutet av 1500-taletSkölstad blev 1597 säteri för Gustaf Eriksson (Ulf av Horsnäs) död 1601, gift med Margareta (Slatte) död omkring 1635. Hon gifte om sig med ryttmästaren Ingemar Vastesson (död 1632). I första äktenskapet hade Margareta en dotter, Ingeborg (född Ulf) som gifte sig med Jöns Bosson Bjugg (nästa ägare)
1640-taletJöns Bosson Bjugg (död 1657), adlades år 1648 Lilliestierna. Han var gift med Ingeborg (Ulf). Dessa makar ägde Skölstad, som de 1656-01-02 testamenterade till fruns syskonbarn Erik Hermansson Årrhane (död 1704)
1661För att betala en skuld tvingades Erik Hermansson Årrhane att sälja gården 1661 till Biskop Samuel Enander. Han betalade  1000 riksdaler och 206 lod förgyllt silver och blev ägare 1662. Biskopens många intressen gjorde att han personligen inte ägnade Skölstad något större intresse. Egendomen som saknade underlydande inom hemsocknen, befanns vid jordrannsakningen 1684 ”endast nödtorftigt bebygd” men brukades med biskopens familj och släktingar.
Biskop Samuel Niclai Enander adlad 1658 Gyllenadler (vilket namn han aldrig använde) var gift 2 gånger. Andra gången med Brita Nilsdotter Gyllenadler. Han fick med de båda hustrurna tillsammans 17 barn.
1680 – 1685Ägdes 1680 och 1685 av Brita Gyllenadler
1691Brita Gyllenadler, änka efter biskop Samuel Enander dör 1691och då ärver dottern Anna Catarina Gyllenadler Skölstad (död 1710) Hon gifter sig 1693 med Peter von Danckwart (16xx – 1732)
1700År 1700 står Landshövding Peter von Danckwart som ägare. Han äger också Slycke Södergård och Normstorp i Slaka. Han behöll dispositionen för barnens räkning ännu 1720.
1732Sedan Peter von Danckwart död 1732 ärvs Skölstad av hans ättlingar inom familjen von Flygarell och von Lingen. Båda gårdarna gick först i arv till dottern Christina Margareta Danckwart (16xx – 1737) gift med hovintendenten Anders von Flygarell (död 1734)
1749Dottern Ragnhild Ulrika von Flygarell och hennes första man översten Carl Gustaf Strömsköld (död 1770)
1783Omgift med generalen och greven (även hans 2:a gifte) Fredrik Horn af Åminne (död 1796) Fredric var aktiv hattpolitiker och stödde Gustav III vid statskuppen 1772.
1794Östra flygeln på Skölstad byggs
1796Nyblivna änkan Ulrika Horn (född von Flygarell) står som ägare till sin död år 1816.
1818Näste ägare blev Ulrika Horns systerson, kommisionssekr. Herman von Lingen (1748 – 1820), son till friherre Johan von Lingen, Normstorp, och hans hustru Anna Christina von Flygarell. Herman von Lingen lär ha haft god hand med lantbruket men etablerade sig jämväl som borgare i Linköping. Som föreståndare för stadens fattigkassa tog han under hungersåret 1801 initiativet till ett soppkök för ”stadens uslingar”. Mot uppvisandet av en pollett utdelades ¼ kanna soppa och ett stycke torrt bröd från rådhusets kök. Herman von Lingen samlade på Skölstad ett vackert bibliotek, som 1868 efter sonens död skänktes till Linköpings Stiftsbibliotek varigenom flera sällsynta arbeten kom detsamma till del. Herman von Lingen var gift två gånger. I det första äktenskapet med Henrietta Jacobina von Düben (död 1780) föddes dottern Christina, arvtagerska till von Lingska gården. I det andra äktenskapet med Antoinette Carolina Strömfelt föddes 7 barn, bland dem sonen Fredrik Reinhold von Lingen som ärvde Skölstad efter faderns död 1820.
1820Fänriken Fredrik Reinhold von Lingen (1800 – 1867) tar över Skölstad efter sin far Herman von Lingen. Han var sjuklig och orkade därför inte själv sköta gården. Löjtnanten Axel Fritiof Abelin arrenderade Skölstad 1854 – 1869. Herman von Lingen sålde år 1837 Slycke Södergård till bonden Eric Samuelsson. Vid Laga skifte år 1844 i Bankebergs by står Baron von Lingen som ägare till Bankebergs Gästgivaregård. Han bygger ny Gästgivaregård på södra sidan om landsvägen (riksettan) där Backgården låg. 
1869Kapten Gustaf Ad Lagerfelt (död 1884 på Röby) köper Skölstad på auktion efter Baron Fredrik Reinhold von Lingen. Vid denna tid hörde även ½ mantal Boo till Skölstad. Som arrendator står Axel Frithioff Abelin som dock flyttar 1869-04-01
1871 – 1875I denna husförhörslängd tillhör utjorden Klofsten, Skölstad. Som brukare står Johannes Jonsson (född 1822) och inflyttad 1870.
1871 – 1884 Skölstad brukas av Friherre Carl Henrik Lagerfelt gift med Vilhelmina Funk. De har fyra barn.
1884 – 1890Skölstad ägs och brukas av Nils Andersson, Tillorp (1825 – 1895) Utjorden Klovsten säljs till arrendatorn Johannes Jonsson.
1886 – 1891På Skölstad bor Oskar Vallentin (född 1843 i Göteborg) med hustru Berta f. Schönthal. Barn Hedvig (född 1880) och Hugo Mauritz (född 1888-10-04). Hugo Vallentin blev så småningom professor i Uppsala och besökte vid ett tillfälle 1953 Skölstad varifrån fotografiet på huvudsidan för Skölstad är. Familjen flyttar till Södra Fogelås (Västergötland) i april 1891.
1890Johannes Walur Petersén från Danmark. J.W Petersén inköper på offentlig auktion 1893-09-26 även Bankebergs Gästgivaregård.
1894Johan och Adolf Jacobsson från Västerlösa. ½ mantal Boo tillhör vid denna tid fortfarande Skölstad.
1909Jakob Hjalmar Olsson gift med Margret Louis Pratt från Michigan, USA. De hade fyra barn.
1916Gustaf Andersson, Linköping inköper Skölstad och säljer den vidare till Karl Fredrik Johansson (född 1862), gift med Signe (född Larsson). Taxeringsvärde 76.500 kr.
1917Frans Edvard Fransson (från Rönö) född 1874, gift med Alma Gunhild (född Pettersson). De hade sonen Erik Edvard Vilhelm.
1918Johan Anton Rickardsson (död 1920) gift med Märta. De hade tre barn. Efter makens död arrenderas gården ut till Anders Veste Andersson (född 1884)
1921Huvudbyggnaden brinner ner till grunden och byggs inte upp igen.
1924Gården inköpes av Arvid Andersson från Horn (född 1882 i Gammalkil) gift med Ebba (född Johansson) Barn: Georg Arvid (född 1919 i Horn) och Barbro Ebba (född 1922 i Horn). Familjen flyttade till Skölstad 1926 och flyttade då in i den västra flygeln som nu var huvudbyggnad. Arvid Andersson bygger nytt stall, logbyggnad och magasin. Tidigare var det magasin i östra flygeln.
1947 – 1952Sonen Georg arrenderar Skölstad av sin far.
1952Georg Andersson tillskiftas och köper gården. Gift sedan 1950-03-15 med Irma Elna Ingeborg (född 1928 på Hydinge i Sya). Deras barn Monica Ingeborg Elisabeth (född 1951) och Håkan Arvid (född 1954) blev genom gåva ägare till var sin ¼ av gården.
1975Grannfastigheten Åsarps Säteri inköps efter Elin och Hulda Boqvists dödsbo och läggs samman med Skölstad Säteri. Beteckning efter sammanslagningen Skölstad 1:3.

Sammanställningen gjord av Irma Andersson, Skölstad (1928-2021)

Källor: Husförhörslängder, Svensk Adelskalender, Anton Ridderstad ”Östergötlands historia”, gårdsarkivet, K.G. Odén ”Östgötars minne”

Georg Andersson avlider 2008-01-28. Irma Andersson bor kvar i huvudbyggnaden till sin död 2021. Dottern Monica har sedan länge flyttat hemifrån och bor i Sörmland. Sonen Håkan har en lägenhet i Linköping men disponerar även flygelbyggnaden. Håkan avlider 2022.

Skölstad säteri ägs nu av Magnus Nilsson, Berga Boställe.

Irma och Georg Andersson i salen på Skölstad säteri

Kompletteringen av ägarlängden gjord av Kent Sigedal 2022