Riksväg 1 byggs

Från vägarbetet med Riksväg 1 (senare E4)

Tillblandningsstationen för betongen som användes till Riksväg 1 (1930 – talet)
Arbetslaget vid Riksväg 1 år 1936. I främre raden: Okänd, Karl Berg, Gunnar Karlsson, okänd, Rapp (murare), okänd.
Raden bakom: okänd, okänd, okänd, Sjöland, Harry Karlsson, okänd, okänd, okänd. De två bakersta raderna okända personer.
Betong sprids på Riksväg 1 år 1936