Tjänstebostäder till järnvägen

Foto 1940-talet. På bottenvåningen två lägenheter om 1 rok. På övervåningen 1 lägenhet på 2 rok. Beläget väster om stationshuset. Revs på 1970-talet. Detta hus och hus 9A revs samtidigt.
Foto 1940-talet. Personalbostad 9 B. Fotot taget från norr.