Skolfoton från Gismestad skola

Om själva skolan läser du här.

Foto 1938. Lärare Ingrid Andersson och Martin Åhlström.
Sittande fr v: 1) Marianne Frej, Gismestad Staten, 2) Louise Wik, Tillorp Berga, 3) Alice Skagerström, Gunnorp Gatan, 4) Kurt Rodin, Gismestad Björklund, 5) Karl Tillby, Tillorp Gård, 6) Bertil Rodin, Gismestad Björklund 
Främre stående raden: 7) Sten Wik, Tillorp Berga, 8) Ruth Simonsson, Eklund, 9) Märta Kallin, Tillorp, 10) Aina Gillberg, Gismestad Nystugan, 11) MajLis Karlsson, Harg Fredriksberg, 12) Siv Gustavsson, Gismestad Nysätter, 13) Stina Svensson, Sörstad Änga, 14) Gunnar Gustavsson, Gismestad Kuskstugan, 15) Egon Karlsson, Sörstad Ängsveden 
Bakre raden stående: 16) Torsten Gillberg, Gismestad Mejeriet, 17) Ingrid Gillberg, Gismestad Mejeriet, 18) Vivan Johansson, Gunnorp Karlstorp, 19) Stina Wik, Tillorp Berga, 20) Ivan Gillberg, Bergsätter, Nykil, 21) Eivor Johansson, Gunnorp Karlstorp, 22) Daga Gustavsson, Gismestad Nysätter, 23) Arne Andersson, Tillorp Stensberg
Foto 1941. Lärare Ingrid Andersson och Martin Åhlström.
Rad 1:
1) Lena Tillby, Tillorp, 2) Maj Karlsson, Harg Fredriksberg, 3) Ulla Nilsson, Gismestad Nygård, 4) Gurli Nilsson, Harg Fredriksberg, 5) Maj-Britt Johnsson, Linghem, 6) Tage Johansson, Gunnorp Karlstorp, 7) Bertil Rodin, Gismestad Björklund, 8) Kurt Rodin, Gismestad Björklund 
Rad 2:
1) Inga-Lisa Nilsson, Gismestad Nygård, 2) Emmy Nilsson, Gismestad Nygård, 3) Lennart Gran, Gismestad Pettersberg, 4) Rune Johansson, Gismestad Nedre Staten, 5) Margit Nilsson, Gismestad Nygård, 6) Maj-Britt Karlsson, Gismestad Källsäter, 7) Alice Skagerström, Gunnorp Gatan 8) Marianne Frej, Gismestad Nedre Staten, 9) Lars Åsvärd, Tillorp, 10, Inez Skagerström, Gunnorp Gatan
Foto 1942. Gismestad skola klass 3-6. Lärare Martin Åhlström
1) Gunnar Åkerlund, Gunnorp Västergård, klass 6, 2) Kurt Rodin, Gismestad Björklund, klass 5
3) Okänd, 4) Marianne Bäck, Gismestad Nygård, klass 5, 5) Marianne Frej, Gismestad Nedre Staten, klass 5, 6) Inez Skagerström, Gunnorp Gatan, klass 3, 7) Maj Karlsson, Harg Fredriksberg, klass 3, 8) Lennart Gran, Gismestad Pettersberg, klass 5, 9) Tage Johansson, Gunnorp Karlstorp, klass 4, saknas på kortet: Alice Skagerström, klass 5
Foto 1948. Lärare Bengt Bengtén Klass ___
Stående bakre raden: Karl Johan Klasson, Sören Brage, lärare Bent Bengtén, Hans Dahlqvist, Ingrid Blom, Ulla Simonsson.
Stående främre raden: Arne Skagerström, Pelle Bockerud, Bengt Åke Kvist, Gunilla Simonsson, Ingegerd Sigurd, Sylvia Wåhlander, Greta Dahlqvist, Anna-Greta Taberman, Arne Rosberg, Sven Klasson.
Sittande: ___ Karlsson, Åke Rosberg, Roland Kvist, ___ Taberman, AnnMarie Regner, Vivianne Rosberg, Kerstin Regner, Åke Selim, Bengt Gustavsson
Foto 1948 Lärare Bent Bengtén Klass ____
Stående bakre raden: Sonja Dahlqvist, Ulla Simonsson, Bengt Bengtén, Sylvia Wåhlander, Greta Dahlqvist, Ingegerd Rosberg, Siv Johansson, Ingrid Blom.
Stående främre raden: Lennart Johansson, Karl Johan Klasson, Sören Brage, Pelle Bockerud, Birger Skagerström, Sven Klasson, Arne Skagerström, Arne Rosberg.
Sittande: Bengt Åke Kvist, Bengt Gustavsson, ___ Sandberg, ___ Sandberg, Ingegerd Sigurd, Gunilla Simonsson.

Foto mitten 1950-talet. Lärare Bengt Bengtén. Klass ____
Stående: Barbro Lennartsson, Inger Blücher, Anita ___, Ulla Gillberg, Ulla Nilsson, Maj-Britt Hultgren, Gun Larsson, Siv Karlsson, Siv Kåhlin, Kerstin Lindgren, Birgitta Stenqvist, Solveig Wiggur, Kerstin Rönnestad.
Mittenraden: Olle Leijon, Sten Erik Karlsson, Lennart Karlsson, Ulf Torphagen, Georg Johansson, Bo Andersson, Bo Strålhake, okänd, Lars Inge Söderqvist, Bengt Thuresson, okänd.
Sittande på marken: Bernt Karlsson, Curt Nilsson, Birger Karlsson, Orvar Gunnarsson, Börje Gillberg, Bertil Pettersson, Leif Lindh, Leif Nilsson, Jörgen Bohman.
Foto 1956. Klass 2
Övre raden från vänster
Lärare Barbro Tillby, Britt Agnerud, Lars-Erik Gillberg, Anders Brinkby
Per Svensson, Kjell Stjärnborg, Ulf Andersson, Birgitta Åqvist.
Mittersta raden från vänster
Kerstin Nyström, Barbro Nilsson, Ulla Adolfsson, Majvor Arvidsson,
Birgitta Fredriksson, Birgitta Jacobsson, Marita Kindgren,
Gunilla Bohman, Eva Lamppu, Carina Eriksson.
Främre raden från vänster
Ann Josefsson, Jan Wallin, Lars-Gunnar Pettersson, Veine Karlsson,
Karl-Gustav Johansson, Bo Karlsson, Sven-Åke Öberg, Solveig Andersson
Foto 1956 Klass 5-6 Lärare Barbro Tillby. Fyra oidentifierade elever
Stående: Pekka Lampu, Rolf Sandwall, Krister Wiggur, ___ Johansson, Gun Sixt, Gull-Britt Johansson, John Pettersson, Harry Pettersson, Christer Sandwall, Roger Johansson, Bo Simonsson, okänd.
Sittande: Lars Erik Karlsson, Lennart Rydén, Nils Tore Regnér, okänd, Gunborg Nyström, Siw Wiggur, okänd, Viola Gillberg, Gun Karlsson, okänd.
Foto 1957-58 Lärarinna Britt Eklund (ev Eklind)
Stående: Agneta Fransson, Birgitta Thuresson, Örjan Olsson, Håkan Wiktander, Christer Nilsson, Sven-Olof Gillberg, Roland Johansson, IngMarie Carlsson, Annika Jönsson, Sven-Inge Wiggur.
Sittande på stolar: Marianne Johannesson, Ann-Katrin Johansson, Carola Lind, Monika Pettersson, Ann-Marie Karlsson, Kerstin Söderkvist, Birgitta Andersson, Ann-Marie Johansson, Birgitta Karlsson.
Sittande på marken: Mats Viklund, Hasse Johansson, Lars-Erik Göransson, Lalle Larsson, Jörn-Yve Äse
Foto 1958. Lärare Bengt Bengtén.
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Gunnar Hesse.
Sittande på stolar: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
På marken: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Fotoår okänt. Lärare Bengt Bengtén.
Stående: okänd, okänd, Magnus Dolk, okänd, okänd, okänd.
Sittande på stolar: okänd, okänd, Siv Wiggur, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande på marken: okänd, okänd, okänd.
Detta foto har bildförbättrats med hjälp av ett AI-verktyg.
Fotoår okänt. Lärare Bengt Bengtén.
Stående: Lars-Gunnar Pettersson, okänd, Lars-Erik ___, Curt Nilsson, Leif Nilsson, Majbritt Hultgren, Gun Larsson, Siv Wiggur, Ulla Nilsson, Gull-Britt Johansson, Berit Sikt, Kerstin Rönnestad.
Mittenraden: okänd, Ann-Marie Pettersson, Viola Gillberg, Inger Blücher, Katarina Svensson, Siv Karlsson, Siv Inger Kåhlin, Gunborg Nyström, Ulla Gillberg, okänd.
Sittande på gräset: Bernt Karlsson, Görgen Bohman, Leif Lind, Lennart Lennartsson, Christer Sandvall, Åke Gustavsson, Sture Lindén, Magnus Dolk.