Fornminnen

Runstenen vid Bankebergs Gästgivaregård

Texten lyder: Toler reste denna sten efter Gervi
Källa: Östergötlands runinskrifter nr 238

Den försvunna runstenen vid Bankebergs Gästgivaregård

Texten lyder: Torsten ristade runor efter Sigsten och Östen
Källa: Östergötlands runinskrifter. Teckning: Samma källa. Stenen finns omnämnd av Broccman i ”Beskrifning öfver Östergötland” men är numera försvunnen

Runstenen på Nybble ägor

Texten lyder: -gil reste denna sten efter Agute, en kämpe god Källa: Östergötlands runinskrifter nr 190

Runstenen på Boo ägor

Texten lyder: Uki. rist stin. aft. brud. sin. Iusti: Toke reste stenen efter sin broder Josten Källa: Östergötlands runinskrifter nr. 189
Foto Kent Sigedal 2002

Runstenen vid Rakered (försvunnen)

Texten lyder: Tora lät resa denna sten efter Helge sin man Stenen var försvunnen redan på Broccmans tid som tror att den blivit inlagd i någon mur. Källa: Östergötlands runinskrifter Teckning: Samma källa

Jättegrytan i Gunnorp

Thomas Enderlein studerar jättegrytan i Gunnorp.
Foto: Kent Sigedal