Valkebo Sparbank

Bankebergsvägen 7

Fotoår okänt. Om detta vykort är äldre eller yngre än nedanstående vet vi inte. Kanske någon av läsarna vet?
Fotoår okänt. Enligt detta vykort så var Valkebo sparbank även någon gång ett hotell. Konstruktionen på taket är fästen för telefonledningarna som utgick härifrån. Bankebergs telefonväxel var en tid inrymd i denna fastighet.
Gammal exteriörbild på Valkebo Sparbank.

Interiörbild på Valkebo Sparbank.
Valkebo Sparbanks styrelse 1915. Vi tackar Bo Landberg för samtliga 3 ovanstående bilder.
Foto slutet 1930-talet. Bankens styrelse och revisorer samlas för gemensam måltid efter avklarat årsbokslut.
Fr v: Godsägare Johan Alfrid Jacobsson, Unnerstad, Gammalkil, Fanjunkare Johan Almberg; Gustad Södergård, Revisor och skrivbiträde vid SJ Axel Ohlin, Godsägare Nils Tillby, Tillorp, Godsägare Åke Wiktander, Åbylund, Ledberg, Suppleant och Bankkamrer Aldor Karlsson, Tjänsteman och Lantbrukare David Ekman, Nykil, Ledamot och Lantbrukare Hjalmar Andersson, Slycke, Nämndeman Karl Andersson Sjögestad Skattegård.
Valkebo sparbanks styrelse vid hundraårsjubileet 1965.
Från vänster: Edvin Sjögerud, Eric Jacobsson, Ingemar Samuelsson, Gunnar Peterson, Birger Andersson, Einar Karlén,
Gustaf Ljunggren, Sven Lorin, Hjalmar Andersson och Bengt Gustafsson
Foto Kent Sigedal 2003-09-26

Valkebo Sparbank stod färdig den 15 oktober 1902 till en kostnad av 23.000 kr. Entreprenör var Klas Magni, Rakered. Ett nytt bankhus uppfördes vid dåvarande Stationsgatan som stod inflyttningsklart 1949 då detta hus försåldes. Mellan 1963 och 1979 var pastorsexpeditionen inrymd här. I dag är här bostäder men i denna fastighet har även varit matservering och kristidsnämnd.

I den första uppsättning landstingsmän, som valdes här i Östergötland, ingick för Valkebo härad överjägaren J.A. Forsbeck, bosatt på Dusebergs gård i Gammalkil. Han var född 5/8 1814 och dog 5/4 1889 i Vikingstad och tillhörde landstinget under åren 1863- 1872. Denne Forsbeck blev initiativtagare till Valkebo Härads sparbank och år 1864 sammankallade han ombud från alla socknar i häradet till Valkebo härads tingshus i Bankeberg för att diskutera bildandet av en för trakten gemensam sparbank.

Vid första sammanträdet den 18 maj 1864 utsågs häradshövding L.G. Rudling till ordförande och den 1 januari 1865 kunde Valkebo Härads Sparbank börja sin verksamhet i två rum i Bankebergs Gästgivaregårds östra flygel utan någon hyreskostnad i tre år, därefter en årlig hyra av 12 kronor.

År 1885 hade banken 2 586 insättare med 597 847 kronor innestående.

Den 15 oktober 1902 kunde sparbanken flytta in i egna lokaler med telefon indragen och 1915 elektrifierades bankhuset.

1949 blev det åter förflyttning till ett nytt sparbankshus vid dåvarande Stationsgatan.

( Ur Valkebo Sparbanks minnesskrift vid bankens 100-de verksamhetsår 1964. )