Valhall

Foto Rickard Fransson. Logen Viking har betytt mycket för Vikingstad och än i dag påminns vi om dess verksamhet då den samlingslokal man byggde 1911, Valhall, fortfarande står kvar i utkanten av samhället. I dag privatbostad.
I Valhall har det förekommit många festligheter.
Bankebergs teatersällskap i ”Hittebarnet” den 24/4 1920
Från vänster står: Florence Brodd, Elsa Gryling (gift Linder), Mats Johansson, Karl Sandsteth (smed), Elsa Svensson (mor till Tage Danielsson), Herbert Fransson, Gustav Lindkvist, Anna Monell, Martin Lindkvist. Samtliga från Bankeberg.

Foto 1914. Foto nr 153 från Östen Allerts samling tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Översta raden: Ernst Frithiofsson, Einar Pege, Fritz Frithiofsson, Oskar Göransson, Melker Nygren, Gösta Edman
Rad 3: Nile Pege, Nils Rydell, Oskar Nilsson i kvarnen, 3 okända, Mimmi Göransson gift med Oskar.
Rad 2: Två okända, Ingeborg Karlqvist, Okänd, Klara Göransson (mor till Oskar), Sigrid Gabrielsson, Okänd
Sittande: Elsa Göransson (dotter till Klara), Hjördis Edman, Agda Frithiofsson, Okänd, Pojken är son till Mimmi och Oskar Göransson

Foto 1924. Foto nr 154 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.
Främre raden: Edvin Karlsson, Erik Monell, Einar Karlsson, Gösta Edman, Martin Jonsson, Okänd.
Bakre raden: Adolf Karlsson, Sture Monell, Tre okända.
Foto 1934. Foto nr 155 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.
Sittande: Gotthard Kindell, Åke Johansson, Nils Karlsson (kallad Nisse puts)
Rad 1: Lennart Brodd, Iris Karlsson, Birgit Johansson, Vera Karlsson, Signe Österqvist, Karl Olsson.
Rad 2: Herbert Nilsson, Linköping, Märta Hansson, Linköping, Nils Svensson, Folke Karlsson, Gustav Andersson
Foto 1936. Foto nr 156 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.
Längst fram: Gustav Andersson
Främre raden: Herbert Nilsson, Linköping, Sven Andersson, Ivar Forsell, Lennart Brodd, Åke Johansson (senare Grünning)
Bakre raden: Artur Forsell, Märta Hansson, Linköping, Elof Andersson (Loffe), Linköping, Signe Österqvist, Holger Forsell, Iris Nilsson (Linköping), Nils Tell, Elna (efternamn okänt)
Foto ca 1945. Foto nr 181 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Bankebergs SDUK har auktion på textilhandarbeten. Auktionsförrättare Oskar Lager, Rappestad.
(Bankebergs SDUK=Bankebergs Socialdemokratiska Ungdomsklubb)
Maskerad i Vallhall 19/3 1955. Tore och Barbro Johansson är två av deltagarna. Övriga oidentifierade. Vi tar tacksamt emot hjälp med identifieringen.