Skolfoton för identifiering

Här lägger vi skolfoton där vi vill ha er hjälp med att identifiera eleverna och i förekommande fall lärarens namn. Klass, skola och årtal är också uppgifter vi eftersöker.

Fotografierna är numrerade för att det ska bli enklare att hänvisa till ett specifikt foto.

Det vi eventuellt vet om respektive foto står under kortet. Övriga uppgifter önskar vi hjälp med från våra läsare.

Vartefter vi får in namn kommer de som är markerade som okända att namnges. Besök gärna denna sida regelbundet för att eventuellt se om inkomna namn väcker ett minne om ett annat namn eller kontrollera att redan inkomna namn är korrekta.

När respektive foto är komplett (så långt det går) kommer det att flyttas och läggas under den skola det hör till.

Maila dina uppgifter till kulturarv@sigedal.se

Nr 1. År 1923. Lärare kantor Rydberg. Kyrkskolan Klass ___
Stående: Ulf Almberg, ,okänd, okänd, Harry Karlsson, Gösta Nilsson (Kvarstad), okänd, Dagny Kleist, Olle Sorensson, Nils Mansfeldt, Knut Göransson, Harry Kleist, Gösta Stolz.
Sittande: okänd, Stina Björklund, okänd, Signe Lindfors, okänd, okänd, Karin Fransson, ,Birgit Karlsson, Ester Berg, Stina Svensson, Maria Gampers, Valborg Johansson, Rut Fransson, Majlis Klasén.
Sittande på marken: Nils Göransson, Sven Mansfeldt, Kjell Väste, Per Nilsson (Kvarstad), okänd, okänd, Gunnar Kleist, Nils Nordén, Henning Pettersson.
Nr 2. År 1941 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Skola_____ Klass ___
Bakre stående raden; okänd, okänd, okänd, okänd.
Stående i mittenraden: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd,
Nr 3. År____ Lärare Broström. Vikingstad Skola. Klass ___
Stående: okänd, Alva Blom (Skölstad), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Mittenraden: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd, Ingvar Johansson, okänd.
Sittande på marken: okänd, ,okänd, okänd, Karin Svensson, okänd, okänd, okänd, ,okänd, Ingegerd Frithiofsson.
Nr 4. Foto år ____ Lärare Irma Lager Frithiofsson.. Skola _____ Klass _____
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, Seidy Frithiofsson (Karlhem 2), okänd, okänd, ,okänd.
Sittande: okänd, Aina Blom (Skölstad), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

Nr 5. Foto 1940-tal, Lärare Irma Lager. Vikingstad skola Klass _____ Detta foto återfinns nu under Vikingstad skola

Nr 6. Foto år ____ Lärare ___. Skola _____ Klass _____
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd.
Sittande: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.

Foto nr 7 Foto år ca 1946-47 Lärare Lisa Hell, Kyrkskolan Klass ___
Detta foto är nu klart och återfinns under kyrkskolan

Nr 8 Foto år _____ Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola Klass ___
Stående: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd. Rad 2: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd, Ingegerd Frithiofsson.
Rad 3: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Ingvar Johansson, okänd
Sittande: Alva Blom (Skölstad), Karin Svensson, okänd, okänd, okänd, okänd.

Nr 9. Foto år 1957 Lärare Gertrud Nilsson Klass 5
Detta foto är nu klart och återfinns under kyrkskolan

Nr 10. Foto år 1954/55 Lärare Ingrid Andersson. Vikingstad skola Klass 1/2
Detta foto är nu klart och återfinns under Vikingstads skola

Nr 11 Foto år 1954/55 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola Klass 3-4
Två elever återstår att namnge
Främre raden: Kent Karlsson, Lennart Rydén, Ann-Margret Karlsson, Monika Ström, Ann-Kristin Larsson, Anita Gunnarsson, Barbro Ekman, Barbro Pettersson, okänd, Kerstin Lind.
Rad 2: Nils-Magnus Nilsson, Lars-Göran Berntsson, Gunnar Hesse, Katarina Svensson (Funqvist), Ann-Marie Pettersson, Viola Gillberg, Sol-Britt Göransson, Yvonne Wallin
Rad 3: Krister Wiggur, Lillemor Torphagen, Siw Wiggur, Gunborg Nyström, Gunilla Corneliusson, Inga-Lisa Andersson.
Stående framför lärare Irma Lager: Lars-Gunnar Pettersson, Karl-Erik Danielsson, Magnus Dolk, Åke Gustafsson, Krister Sandwall, okänd
Nr 12 Foto år _____ Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola Klass ___
Främre raden: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Rad 2: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Rad 3: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd
Nr 13 Foto år ___ Lärare Irma Lager Frithiofsson. Skola ___ Klass ___
Stående elever: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande på marken: okänd, okänd, okänd, Birgit Nygren (Lilla Rundelen?), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ev Ulla-Britt Gunnarsson (Fridhem)
Nr 14 Foto år ca 1930 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola Klass ___
Sittande på marken: Alva Blom (Skölstad), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Rad 2: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Rad 3: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd
Stående framför lärare Irma Lager: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd
Nr 15 Foto år ___ Lärare Broström, Skola ___ Klass ___
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Stående elever: okänd, okänd, okänd, okänd, Marianne Blom (gift Brinkby), okänd, okänd, okänd, Tore Johansson, ,okänd
Nr 16 Foto år ___ Lärare ___ Kyrkskolan ___ Klass ___
okänd, okänd, okänd, Ingegerd Frithiofsson, Ingrid Carlsson Rakereds Storgård (gift Allan Wiklund), Barbro Andersson, Skölstad (gift Sture Nilsson), okänd, okänd, okänd, ,okänd
Nr 17 Foto år ___ Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola, Klass ___
Stående elever: Ulla-Britt (gift Gunnarsson), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd

Nr 18 Foto år 1964 el 1965 Lärare Irma Lager Fritiofsson, Vikingstad skola Klass 4 eller 5. Detta foto är nu klart och återfinns under Vikingstad skola.

Nr 19 Foto ht 1933 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Marianne Blom (gift Brinkby), okänd, David Blom, okänd.
Sittande bakre rad: okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande främre rad: Tore Johansson, okänd, okänd, okänd, okänd
Nr 20 Foto 1939 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Klass ___
Främre raden: okänd, Aina Blom, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Ingegerd Gunnarsson, okänd.
Mittenraden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Bakre raden: okänd, okänd, Erik Rydell, okänd
Nr 21 Foto år ____ , ___ skola, Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Mittenraden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Längst fram: okänd, okänd, okänd, okänd
Nr 22 Foto år ____ , ___ skola, Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, Karin Svensson, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Barbro Andersson, Ingegerd Frithiofsson.
Främre raderna: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Ingvar Johansson
Nr 23 Foto 1927 Lärare ____, Skola _____, Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Liggande: okänd, okänd
Nr 24 Foto 1952 Lärare Hans Lindgren, Kyrkskolan.
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd,
Nr 25 Foto 1932 ___ skola, Klass ___
Främre raden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Bakre raden: okänd, okänd, okänd, Barbro Andersson, okänd, okänd
Nr 26 Foto mars 1932, ___ skola, Klass ___
Främre raden: okänd, okänd, okänd, Ingegerd Frithiofsson.
Mittenraden: okänd, Alva Blom, okänd, okänd, Karin Svensson.
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Ingvar Johansson
Nr 27 Foto år ___, Lärare ___, Skola____ Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sitter på bänken: Lärare ___, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sitter på marken: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Ligger på marken: okänd, okänd

Nr 28 Foto år 1960/61, Lärare Bengt Bengtén, Vikingstad skola, Klass 8 A
Detta foto är nu klart och återfinns under Vikingstads skola

Nr 29 Foto år ___, Lärare kantor J R Rydberg, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad.
Nr 30 Foto år ___ Lärare ___, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad
Nr 31 Foto år ___ Lärare ___, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad
Nr 32 Foto år ___ Lärare ___, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad
Nr 33 Foto år ___, Lärare kantor J R Rydberg, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad.
Nr 34 Foto år ___ Lärare ___, Skola ___, Klass ___
Ingen elev identifierad
Nr 35 Foto år ___ Lärare ___, Skola ___, Klass ___ Sittande i mitten på marken: Tore Johansson
Nr 36 Foto år ca 1931-34 Gruppfoto barnen på Skölstad
Främre raden: okänd, Karin Axelsson, Marianne Blom (gift Brinkby), Doris Blom, Aina Blom, Anna Greta Axelsson, Alva Blom, Barbro Andersson.
Mittenraden: John Axelsson, David Blom, Georg Andersson.
Bakre raden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Nr 37 Foto år 1936 Lärare Martin Åhlström Kyrkskolan Klass ___
Bakre raden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Mittenraden: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Torsten Gillberg, okänd, okänd.
Sittande: okänd, okänd, Rut Simonsson, okänd, okänd, okänd, okänd, Ingrid Gillberg, okänd.
Nr 38 Foto år 1931 Lärare Lisa Hell Kyrkskolan Klass ___
Stående: okänd, okänd, okänd, Mariann Blom (Brinkby), okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Knästående: okänd, okänd, okänd, David Blom, okänd.
Sittande: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd
Nr 39 Foto år _____ Lärare Vivan Häggberg Klass ____
Stående: Mats Nilsson, Fritz Frithiofsson, Lars-Inge Johansson, Björn Andersson,Kenneth Andersson, Per Nilsson.
Mittenraden: Håkan Andersson, Nils-Gunnar ___, Christel Eklöf, Pia Bengtsdotter, Bo Jakobsson, okänd
Sittande: Ing-Britt Forsman, Marie Björklund, Rose-Marie Eriksson, Ann Stände, Christina Brinkby
Nr 40 Foto år ____ Lärare ________, Klass
Stående bakerst: okänd, Fritz Frithiofson, Nils-Gunnar ___, Björn Andersson.
Mittenraden: Håkan Andersson, okänd, Kenneth Andersson, Bo Jacobsson.
Främre raden: Christel Eklöf, Marie Björklund, Ing-Britt Forsman, Ann Stände, Christina Brinkby, Rose-Marie Eriksson, Pia Bengtsdotter, Per Nilsson, Lars-Inge Johansson.
Nr 41 Skolpersonal Vikingstad Skola År___
Bakerst: Monica Helmer, Ingrid Lööf, Hans Söderberg, okänd, Ann-Christina Johansson, Margareta Arkståhl, Bertil Pettersson, Ulla-Britt Arklid, Dagmar Nilsson, Ing-Britt Andersson, Britt Einarsson.
Mittenraden: Karin Lidvik, Kerstin Sund, Marianne Zethreus, Elsa Andersson, Gunilla Sagemark, Maj-Lis Öberg, okänd, okänd, Bertil Rundberg.
Sittande: Kerstin Axelsson, Elisabeth Engvall, Marianne Hallberg, Siw Järvstråt, okänd, okänd, Ingrid Nilseryd, Vivan Häggberg, Christina Bergdahl,
Nr 42 Kyrkskolan 1956 Lärare Hellström. Stående längst till vänster i ”väst” Gunnar Hesse. Övriga okända.