Gruppfoton

Här samlar vi div gruppfoton på kända och okända personer. Känner du igen någon som står angiven som okänd så tar vi tacksamt emot information.
Foto ca 1900 i skogen norr om järnvägsstationen tillhörande Lyckhem. Platsen kallades Paradiset.
Familjerna P.G. Pettersson och Reinhold Ahlqvist.
Från vänster: Okänd, Agda Ahlmqvist, okänd, Augusta och P.G.Pettersson, Elsa Peterzén (dotter till godsägare J.W. Peterzén, Bankebergs Gästgivaregård), en dotter till Ahlmqvist, Fru Ahlmqvist, två döttrar till Ahlmqvist i ljusa hattar, på bänken okänd, Gösta Ahlmqvist (med mössan i hand), pojkarna Gunnar och Nils Pettersson (söner till P.G. Pettersson, Ebba Peterzén och Alva Ahlmqvist.
Foto ca 1900 funnet på Bankebergs Mellangård. Helt okända personer.
Foto ca 1902. Foto nr 19 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstads Hembygdsförening. Skyttepaviljongen vid Bankebergs skjutbana norr om gården Solmark.
Från vänster: Ada Ahlmqvist, dotter till Reinhold Almqvist, stins i Bankeberg. Signe Nilsson, Bankebergs Mellangård. Okänd. Ada Nilsson, Bankebergs Mellangård. Olga Peterzén, dotter till godsägare W. Peterzén, Bankebergs Gästgivaregård. Okänd. Albin Nilsson, Bankebergs Mellangård. Liggande person okänd.

Foto 1905. Stående från vänster: Okänd, Sigrid och Agda (döttrar till spannmålshandlare Pettersson). Häradsdomare A.P. Nilsson, Bankebergs Mellangård. Lärarinnan Dora Kullman, Ebba Peterzén, Ada Nilsson (dotter till A.P. Nilsson)
Sittande från vänster: Augusta Pettersson, Jenny Sjögren (gift med fanjunkare Sjögren), Fru Leffler (gift med länsman Leffler), Fru Rydberg (maka till kantor Rydberg), Lotten Nilsson (maka till A.P. Nilsson)
Sittande på marken: Lärarinna Söderström, Olga Peterzén.
Foto ca 1913. Foto nr 20 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstads Hembygdsförening. Vid ankdammen, Bankebergs Mellangård.
Från vänster: Okänd. Okänd. Okänd. A.P. Nilsson, ägare till Bankebergs Mellangård, Eva (syster till A.P. Nilsson).
Barn från vänster: Okänd. Bröderna Sven & Gunnar, söner till kyrkoherde Dahlberg, Vikingstad. Okänd. Stina Engström, dotter till Charlotta (A.P.Nilssons andra hustru). Okänd man.
Foto ca 1915. Troligen taget vid prästgården.
Från vänster: Karl Lunding (son till A.R. Lunding, Nybble), Kyrkoherde Dahlberg med svärdotter och hennes man Gunnar Dahlberg. Två okända damer, Lena Lunding (dotter till A.R. Lunding, Nybble), Laura Holmström (gift Lagerström), Sigrid Pettersson (gift Peterzén), Ingeborg Lunding sitter tillsammans med en dotter till Gunnar Dahlberg, Sven Dahlberg, Nils Tillby, Tillorp.
Foto nr 55 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto 1916 troligen vid banvaktarstugan i Alorp. Rallare som anlade dubbelspår förbi Bankeberg.
I uniform banvakten Axel Johansson, som då var bosatt i banvaktarstugan i Alorp, Sjögestaf fs. Mannen i mitten varav man enbart ser halva ansiktet kallades Blekinge-Samuel. Mannen vid sidan om till höger kallades Sala-John. Mannen till vänster med armen på ryggstödet kallades Norrköpings-John.
Rallarna var vid den tiden inneboende på grenadjärtorpet nr 65 i Alorp. När arbetet kom öster om Bankeberg så flyttade de över till banvaktare Karlsson vid Folåsa Norrgård.
Foto nr 56 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto ca 1916-1917. Rallarna som anlade dubbelspåret förbi Bankeberg. I högtidsdräkter efter arbetets slut. Stående längst till höger Blekinge-Samuel, sittande i mitten Sala-John. Norrköpings-John som tillhörde gänget var vid tillfället hemma i Norrköping.

Foto ca 1919. Smidesmästare Erik Frithiofsson med familj utanför Karlhem 1.
Från vänster: Fritz, Ester, Fru Hulda, Vivan, Hilda Karlsson (bekant), Sigrid Gabrielsson (gift med Ernst), Ernst, Lydia (gift med Fritz, Agda, smidesmästare Erik Fritiofsson, Karl Järn (bror till Hulda), Ungdomar: Ruth och Valborg, Barn: Vera Karlsson (dotter till Hilda, Erik (son till Fritz),
Smidesverkstaden i Bankeberg uppfördes omkring 1850 vid gamla Riksväg 1.
Foto nr 49 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto 1919. Byk hos lanthandlare Albert Örnmark på fastigheten Karlberg.
Från vänster: Johanna Kvist, Lilla Haninge. Elsa Andersson, St Haninge. Okänd.
Första dagen 19 timmar, andra dagen 12 tim. Summa kronor för båda dagarna 3:75:-. Antecknat på originalet.

Foto ca 1920 vid nuvarande Nålgatan 4.
Troligen taget med självutlösare av fotograf Einar Karlsson.
Från vänster: okänd, Elsa Johansson, okänd, okänd, Gubhild Pettersson, Einar Karlsson, okänd, Karl Sandstedt, okänd, okänd.
Foto nr 41 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.
Från vänster: Nils Palm. Okänd. Elsa Johansson. Oskar Åstrand. Okänd. Lars Pettersson. De var manliga kuskar och drängar i Bankebergs Mellangård och de okända troligen jungfrur i Västergården.
Foto nr 49 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto ca 1921. Mimergatan (dåvarande Stationsgatan).
Till vänster skymtar Knuthem (nuvarande Mimergatan 2)
Från vänster: Ragnar Lundberg, Robert Sterner, Olle Holmström, Magni Sterner, Yngve Lundell, Gösta Holm, Karl Monell.
Pojkarna Sterner söner till dåvarande stinsen Wilhelm Sterner. Tidningen Kasper som de läser var en veckotidning som som utkom mellan 1869 och 1930.
Foto nr 50 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto ca 1922.
Från vänster: Olle Holmström, Nils Petterson, Stora Fogelberg. Tor Johansson, Herbert Sterner, Robert Pettersson, Fogelberg. Magni Sterner. Pojkarna Sterner söner till dåvarande stinsen Wilhelm Sterner.

Foto ca 1924 vid Nålgatan 6. Nr 5 från vänster: Molander (ostmejerist vid mejeriet). Övriga okända.
Bakre raden från vänster: Roland Klingström (1907 – ), Nils Rydell, övriga okända
Mittenraden från vänster: Gotthard Kindell, Erik Rydell, Okänd, Okänd, Okänd, Okänd, Fritz Frithiofsson Främre raden. Samtliga okända
Foto skänkt till Hembygdsföreningen av Iris Rydell (hustru till Erik Rydell och dotter till Karl-Axel Jonsson)
Foto troligen 1930-talet.

Foto nr 194 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Foto 1933 vid Gästgivaregårdens tomt. Från vänster: Erik Ånell, Östen Allert, Åke Johansson (senare Gryning), samt Torsten Visén.

Foto 1933 vid Folåsa skolhems idrottsplats.
Bankebergs Sportklubb bildades 1932.
Främre raden från vänster: Artur Forsell, Målvakt Gran, Lennart Brodd.
Andra raden: Kallades Trana (rätt namn okänt), Gunnar Utter, Holger Karlsson.
Tredje raden: Holger Forsell, Göte Johansson från Malmslätt, Olle Karlsson, okänd, Gösta Visén.
När sportklubben bildades 1932 bestod styrelsen av Ordf: Bror Valberg, Kassör Helmer Andersson, Sekreterare Anna-Lisa Karlsson.
1937. Ordf Ivar Forsell, Kassör Yngve Harrström, Sekreterare Arne Nilsson.
Foto nr 179 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening. Linköpings arbetarekommuns 1:a majdemonstration från Borggården till Folkets Park 1937. Fotot taget mitt för Shells bensinmack på Malmslättsvägen. Bankebergs SDUK deltager med sitt standar och fanbärare är Östen Allert.

Från vänster: Augusta Bohman, okänd, Anna Åkerlund, Maja Larsson, Anna Allert.
Från vänster: Trol Augusta Bohman, Maja Larsson, Anna Allert, Anna Åkerlund, okänd