Förklaringar

I gamla texter stöter vi ofta på sådant som i dag inte är oss lika bekant längre.

Hoppas att Du hittar vad Du söker nedan.

Ordlista över på dessa sidor förkommande (ovanliga) ord

AlnlodEn föregångare till vattenpasset. Ett trästycke av ett alns längd är i respektive ändar försedd med två trästycken så att det hela bildar en triangel. I triangelns övre spets hänger ett lod som när det är exakt i mitten på alnen (basen på triangeln) visar ett det underliggande planet är i våg.
DomprostI Svenska kyrkan kyrkoherde i en domkyrkoförsamling.  
HemmanÄldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i kronans jordeböcker med visst mantalsvärde. Indelades  i äldre tid i: krono-, frälse– och skattehemman
Kontraktsprostförsamlingspräst i Svenska kyrkan – oftast en kyrkoherde – som utses av biskopen att ha överinseende över och samordna det kyrkliga arbetet inom ett kontrakt. Kontraktsprosten kan av biskopen förordnas att förrätta visitation, installation och invigning.
Mantalmantal, hemmantal , i äldre tid ett besuttenhetsmått till grund för beskattning. Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman) grundades ursprungligen på för olika landsdelar anpassad normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från varje helt hemman erläggas lika stor skatt. I samband med nyodling delades med tiden hemmanen ofta upp i flera gårdar (hemmansklyvning), fast hemmanen kvarstod som formella enheter i jordeboken och deras mantalsvärden i huvudsak förblev oförändrade. De flesta gårdars (brukningsenheters) mantalsvärde kom därför på 1700- och 1800-talen att utgöra bråkdelar av mantal, t.ex. 1/8, 1/4 eller 1/2 mantal. Till följd av skattereformer i slutet av 1800-talet upphörde mantalsvärdets betydelse som beskattningsnorm. 
OratorVältalig högtidstalare
ProstHederstitel som biskopen kan tilldela förtjänta präster.  
RespondensAtt försvara sin avhandling vid disputation

Gamla mått & vikter

Längdmått
1 mil före 18896000 famnar = 18000 alnar = 36000 FOT = 10.689 METER
1 mil före 18894 fjärdingsvägar
1 mil efter 1889 (nymil)10 km = 10.000 meter
1 Aln2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm
1 Fjärdingsväg1/4 mil (gammal) = 4500 alnar = 2672 meter
1 Steg½ famn = 90 cm
1 Famn6 fot = 3 alnar = 1,78 meter
1 Stenkast50 steg = ca 40 – 50 meter
1 Tvärhand4 tum
1 Tum1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,47 cm
1 Fingerbredd1,85 cm
Rymdmått (torra varor)
1 Tunna2 spann = 56 kannor = 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge)
1 Kanna1/56 tunna = 4/7 kappe = 2,6 liter
1 Kappe1/32 tunna = 1/16 spann = 7/4 kanna = 4,58 liter
1 Skäppa (förbjudet 1735)Måttet varierade kraftigt. Ex: I Småland 1/6 tunna, i Bohuslän 1/4 tunna, i Västergötland 1/5 tunna.
Rymdmått (våta varor)
1 Tunna4 fjärding = 48 kannor = 125,6 liter
1 Ankare1/4 åm = 15 kannor = 39,25 liter
1 Fjärding12 kannor = 31 liter
1 Kanna1/48 tunna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur = 2,6 liter
1 Stop4 kvarter = ½ kanna = 1/3 liter
1 Kvarter1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl
1 Jungfru (officiellt: Ort)1/4 kvarter = 1/16 stop = 1/32 kanna = 8,2 cl
1 Fat/Åm4 ankare = 60 kannor = 157 liter
Viktmått
1 Skeppspund4 centner = 20 lispund = 400 skålpund = 170 kg
1 Skeppspund (om metall)20 markpund = 400 mark = 136 kg
1 Lispund1/20 skeppspund = 8,502 kg
1 Skålpund32 lod = 128 qvintin = 8848 ass = 425 gram
1 Lod1/32 skålpund = 4 qvintin = 13,3 gram
1 Lod (som myntvikt)13,16 gram
Ytmått
1 Pundland4 tunnland = 8 spannland
1 Tunnland2 spannland = 8 fjärdningsland = 32 kappeland = 56 kannland = 4936,6 kvadratmeter
1 Spannland2468,3 kvadratmeter
1 Kappeland1/32 tunnland = 154,3 kvadratmeter
1 Kannland1/56 tunnland = 1000 kvadratfot = 88,15 kvadratmeter