Brandförsvaret

Vikingstads första brandstation i korsningen Mimergatan-Folåsavägen

Foto nr 84 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Bankebergs frivilliga brandkår bildades 1920. Den första tiden förvarades brandmaterielen på Bankebergs Gästgivaregård vars bil man använde vid utryckning. Dessa lokaler i korsningen mellan Folåsavägen och Mimergatan användes mellan ca 1925 till 1954 då en ny brandstation uppfördes på Folåsavägen 5.

Denna brandbil användes fram till 1950 då den byttes ut. Stående framför brandbilen från vänster: Roland Klingström, Arvid John Johansson, ev Sven Lind, Erik Frithiofsson och Ingvar Johansson. Personerna på brandbilen är än så länge oidentifierade. Känner du igen vilka de är så skicka ett mail till kulturarv@sigedal.se
Brandsoldaterna framför sin brandbil. Denna brandbil utrangerades 1950.
Foto 1950: Den tidigare öppna brandbilen bedömdes som farlig så en ny införskaffades från Kisa. Tydligen fanns där en firma som byggde om bilar så år 1950 hämtades denna brandbil. Kerstin Klingström som vi fått detta foto ifrån fick följa med till Kisa och hämta bilen.
Foto 1950 före avfärd från Kisa.
Foto 1950: Arvid Johansson, Brandchef Erik Frithiofsson, Brandmästare Roland Klingström och Jan Klingström äter sin medhavda matsäck i samband med hämtningen av brandbilen i Kisa.

Brandstationen på Folåsavägen 5

Invigningen av den nya brandstationen uppmärksammas i pressen.

Dessa lokaler stod färdiga 1954.
Foto Kent Sigedal 2001

När den gamla brandstationen hade rivits byggdes på den gamla brandstationens plats Vikingstads Trafikkiosk.