Samhället

Det gamla stationssamhället Vikingstad hette före 1927 Bankeberg och ligger på den bördiga östgötaslätten. I norra delen av samhället ligger bebyggelsen i barrskog och väster om vägen till Västerlösa finns ett el-upplyst motionsspår. I övrigt är Vikingstad omgivet av jordbruksmark.

Vikingstad är beläget cirka 12 km väster om Linköping längs med den gamla riksettan. Från motorvägen (E4) som passerar norr om samhället finns ingen avfart utan resande till Vikingstad måste lämna motorvägen i Linköping eller Mantorp.

Bebyggelsen består till övervägande del av småhus. Endast ett fåtal hyreshus, somliga med insats, finns i Vikingstad.

Folkmängden är ca 2100 personer. Samhället är i huvudsak bebott av personer som arbetar på annan ort, till största delen i Linköping. Ca 85 % av de förvärvsarbetande i Vikingstad är utpendlare (arbetsmarknadsstatistik 1996)

De största arbetsplatserna är Pakenso  AB, Vikingstad skola och Vikingstad Åkeri AB.

Bebyggelse i samhället

Vikingstad samhälle – historisk återblick

Posten

Banken

Brandförsvaret

Svenska Kyrkan

Missionsförsamlingen

Historiska händelser