1960-talet

Artikel ur Expressen 1960-01-26

1969 öppnar en ny poststation i nya centrumhuset