Kyrkskolan

Kyrkskolan var skola från 1862 till 1970-talet. Skolan nybyggd 1862.

Skolfoton hittar du här.

Foto nr 128 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening Foto ca 1910 Byggnaden uppförd 186. På bottenvåningen var skolsalar och på övervåningen var det lärarbostad. Fastigheten är i dag privatbostad. (Källa Östen Allert)
Här har Vikingstads egen fotograf Einar Karlsson förevigat barnen utanför kyrkskolan.
5110
F.d. Kyrkskolan vid Vikingstad kyrka. I dag privatbostad. Foto Kent Sigedal 2003-02-17