Sörstad

Foto ca 1915 – 1920
Foto nr 228 i Östen Allerts samling tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Huvudbyggnaden på Sörstad från parksidan
Foto 1914
Foto nr 229 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstads Hembygdsförening
Bakre raden stående från vänster:
1. Emil Svensson, Trädgårdstorp2. Johansson, underforare3. David Johansson, Oxkullen4. Olov Valin, (stadsbo på besök)
5. Godsägare Nils Nilzén6. Fransson7. Gustaf Jonsson, Ängen8. Anders Vijk, ladugårdsförman
9. Verner Karlsson, Hultet10. Karlsson, Rättare
Sittande främre raden från vänster:
1. Valfrid Samuelsson, Kusk2. Birger Karlsson3. Okänd4. Oskar Andersson, Ängsveden
5. Nilsson, (tredjeman i ladugården)6. Frans Karlsson (kallad Bull)7. Alfred Karlsson, Åttingen
Sittande längst fram:
1. Karl Vijk (son till ladugårdsförman Vijk)
2. Olle Karlsson

Torp återfinns i den för alla torp gemensamma torplistan.

Från Sörstad by till Sörstad gård.

Fd ordf i Vikingstads Hembygdsförening har skrivit om hur Sörstad by blev Sörstad gård. Läs berättelsen här.

Ägarlängd:

År:Ägare:
1600-taletEtt skattehemman ägs av släkten Lagerfelt, två skattehemman tillhör Åsarp Säteri och frälsehemmanet ägdes av Christina Hård af Segerstad.
ca 1710Johan Henric Nordberg inköper ett skattehemman.
1726 – Friherre C Lagerfeldt köper frälsehemmanet av Christina Hård af Segerstad.
1744 – 1764Johan Liljeblad äger del i byn.
1764 – 1805Magnus Gabriel Tengmark köper Liljeblads del i Sörstad
1796 – 1805Magnus Gabriel Tengmark köper ännu en av byns 3 gårdar och äger nu Övre gården och Klockaregården.
17xx – 1802Sven Andersson äger 1 av byns gårdar (Herrgården)
1802Magnus Forsbäck köper Sven Anderssons del i Sörstad (Herrgården)
1805 – 1808Magnus Forsbäck köper 1805 Tengmarks gårdar i Sörstad och blir ensam ägare till byn.
1808 – 1835Johan Peter Forsbäck (genom arv)
1835 – 1849Johan Fredrik August Forsbäck och Sophia Carolina Theresia Forsbäck (genom arv)
Sophia Carolina Theresia Forsbäck gifter sig 1841 med Raab Claes Gustaf Fredrik. De flyttar 1845 till Sörstad och brukar gården gemensamt med Johan Fredrik August Forsbäck till år 1849 då köper ut honom från gården.
1841 – 1881Raab Claes Gustaf Fredrik (flyttar 1868 till Nybble)
1868 – 1876Raab Gustaf Fredrik (förvaltar godset åt sin far)
1876 – 1880Raab Emil, Raab August och Raab Otto förvaltar gemensamt godset)
1880 – 1883Raab August och Raab Otto förvaltar gemensamt godset)
1883 – 1889Raab August är nu ensam förvaltare av godset
1889 – 1904Nelzén Nils Cristoffer 1842 – 1904
1904 – 1934Nelzén Nils-Åke
1934 – 1945Liljecrantz Carl August
1945 – 1974Wiktander Hans Viktor
1974 – f n Wiktander Håkan
1994 avyttras åker- och betesmark till Boo.