Skolfoton Vikingstads skola

Vi jobbar med detta och fler skolfoton kommer så småningom. Kompletterande namn efterlyses.

Skolfoto 1927 för Bankebergs skola. Irma Lager med sin första skolklass.
Sittande på marken: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Mittenraden: Nils Svensson, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Stående: okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Foto 1940 Lärare Irma Lager Frithiofsson. Klass 3-4
Sittande på marken: Torsten Nilsson, Sixten Göransson, Sven Göransson, Karl-Erik Gustavsson, Arne Blom, Sven Johansson.
Sittande: Marianne Gustavsson, Gunborg Klasén, Gunnel Andersson, Karin Gustavsson, Sonja Karlsson, Stina Kvist.
Stående: Henry Larsson, Hans Andersson, Karl-Erik Nilsson, Veine Carlqvist, Per-Inge Nilsson, Bernt Bergstrand, Karl-Erik Fack.
1944- 1945. Lärare Irma Lager Frithiofsson. Stående elever: Lennart Lindeblad, Lars Boman, Inge Möller, Roland Andersson, Lars Lilja, Paavo Rantala, Allan Gunnarsson, Gösta Karlsson, Maj-Lis Rydgren,Gudrun Drott.
Sittande: Ingrid Blom, Siv Johansson, Salmi Muntaka?, Ulla-Britt Thörnström, Gunnel Andersson, Sonja Fack, Gudrun Ekberg, Runa Larsson.
Klass 1-2 År 1945. Lärare Ingrid Andersson.
Stående: Bengt Alm, okänd, Ove Andersson, Sven Lindeblad, Kerstin Klingström, okänd, Kari Heinonen, Lennart Göransson, Åke Fack.
Sittande: Siv Hoffstedt, Siri Wiggur, Ing-Marie Göransson, Barbro Carlsson, Inger Rydell.
Klass 3-4 1945 el 1946. Bakre raden: Roland Andersson, Salme Mucka, Ingrid Blom, Maj-Lis Rydgren, Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Mittenraden: Gudrun Drott, Kerstin Klingström, Gösta Karlsson, Gunnel Andersson, Ulla-Britt Thörnström, Åke Fack, Lennart Göransson, Lasse Boman.
Främre raden: Ing-Marie Göransson, Inger Rydell, Barbro Karlsson, Siri Franzén, Solveig Göransson, Lars Lilja, Ove Andersson.
Klass 3-4. 1946. Lärare Ingrid Andersson.
Bakre raden: Roland Andersson, Lennart Göransson, Birgitta Wickman, okänd, Ove Andersson, Per Bockerud.
Sittande: Viola _____, Ulla-Britt Thörnström, Åke Fack, Inger Rydell, Barbro Carlsson, Lars Lilja, Ing-Marie Göransson, Gunnel Andersson, Kerstin klingström, Siri Franzen, Barbro Wickman.
Klass 2 1946? Lärare Ingrid Andersson.
Stående: Sören Boman, okänd, Sven Lindeblad, Magnus Dolk, Lars-Inge Svensson (Solmark), Sture Hägg, Leif Franzén, okänd, Bo Fransson (Hasselbacken), Sören Thörnström, Jan Klingström.
Sittande: Ingrid Göransson, Siv Wiggur, Ingegärd Tagesson, ___ Nilsson (Greby), Siri Wiggur, Barbro Andersson, Britt Larsson, Irene Karlsson (Sjöland)
1947 Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Stående: okänd, okänd, Lennart Göransson, Lars-Inge Svensson, Åke Fack, Ove Andersson, Åke Blücher, okänd.
Sittande: Kerstin Klingström, Ing-Marie Göransson, Siri Wiggur, Siri Franzén, Barbro Carlsson, Solveig Göransson, Inger Rydell.
Foto 1940-tal, Lärare Irma Lager Frithiofsson. Vikingstad skola Klass _____
Stående: Jan Klingström, Sture Hägg, Ingegärd Tagesson, Britt Larsson, okänd, Vera Andersson, Ulla Qvarfort, Rolf Dolk, okänd..
Sittande: Eva-Britt Gustavsson, Sören Thörnström, Ingrid Göransson, Ingalill Andersson, Ove Fransson, Irene Karlsson Sjöland, okänd, Leif Franzen.
Klass 1-2 1948. Lärare Ingrid Andersson.
Bakre raden: Solveig Ericsson, Arne Nilsson, Gösta Carlsson, okänd, okänd, Erkki Pege.
Främre raden: Berit Franzén, okänd, Lena Karlsson, Claes Wilhelmsson
1948-49 Lärare Martin Åhlström.
Bakre stående raden: Lars Lilja, Ove Andersson, Barbro Carlsson, Solveig Göransson, Ing-Mari Göransson, Gunnel Wahl.
Främre stående raden; Lars Boman, Lennart Göransson, Gösta Karlsson, Arne Nilsson, Solveig Wahl, Kerstin Klingström, Majlis Rydgren, Ulla-Britt Thörnström, Gunnel Andersson, Anne-Marie Johansson, Läraren Martin Åhlström.
Sittande: okänd (från Lyckhem), Roland Andersson, Lars-Inge Svensson, ___ Svensson (syster till Lars-Inge), Åke Blücher, okänd, Lilian Johansson, Marianne Johansson.
1949. Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Främre raden: Erkki Pege, Britt Larsson, Barbro Andersson, Ingrid Göransson, Irene Karlsson, Ingegerd Tagesson, Lena Karlsson, okänd, Arne Nilsson.
Bakre raden: Ove Fransson, Sören Thörnström, okänd, Sören Bohman, Rolf Dolk, okänd, Gösta Karlsson, Leif Franzén, Ingemar Lindeblad, Claes Wilhelmsson.
1949 Lärare Martin Åhlström.
Stående: Jan klingström, okänd, Lars Inge Svensson, okänd.
Sittande: Vera Andersson, Ingegärd Sigurd, Ulla Qvarfort, Marianne Johansson, Gunnel Wahl, Lilian Johansson.
Klass 7 1949 Lärare Ingrid Lindqvist.
Bakre raden: Bengt Svensson, Janne Karlsson, Gustaf Slycke, Ove Andersson, Håkan Nilsson, Inge Svensson, Göran Andersson, Rune Adolfsson, Lennart Göransson, Per Brekerud, Lars Karlsson, Arne Blixt, Lars Hjalmarsson, Lennart Alexis, Bosse Johansson, Lennart Karlsson.
Mittenraden: Karl-Johan Klasson, Solveig Göransson, Barbro Carlsson, Sissi Svensson, Birgitta Olsson, Ing-Marie Göransson, Irene Läppinen, Anna-Stina Andersson.
Främre raden: Maj-britt Kjellander, Barbro Wickman, Inga Johansson, Berit Lindell, Kerstin Klingström, Solveig Wahl, Barbro Andersson, Sylvia Wåhlander, Gun-Britt Wiggur.
Klass 3-4 1953. Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Stående: Georg Johansson, ___ Ekström, Bo Strålhake, okänd, Chatarina Sjölander, Inga-Lill Hägg, Solveig Wiggur, okänd, okänd, Göran Hesse, Lennart Karlsson.
Sittande på stolar: Inger Blücher, Ulla Gillberg, Kerstin Rönnestad, Gun Larsson, Ulla Nilsson, Siv Karlsson, Siv Kåhlin, Kerstin Lindgren, okänd.
Sittande på golvet: okänd, Jörgen Bohman, Bernt ___, Leif Nilsson, Kurt Nilsson, okänd, okänd, okänd.
Foto 1952 Lärare Ingrid Andersson Klass 1-2
Stående: Jörgen Bohman, Inga-Lisa ___, Magnus Dolk, Katarina Svensson, Ulla Nilsson, Siv Kåhlin, Inger Blücher, Göran Hesse, Bernt ___
Sittande: Christer Johansson, Lars Gunnar Pettersson, Jan Yngve Särenvall, okänd, okänd.
Kompletteringar tas tacksamt emot.
Klass 7 1953 Lärare Martin Åhlström.
Sittande på golvet: Roland Kvist, Ove Fransson, Åke Andersson, Gunnar Johansson, Ove Abrahamsson, Lars-Göran Blixt, ___ Öberg.
Mellanraden: Ulla Lind, Ingrid Göransson, Anne-Marie Sverre, okänd, Mona Johansson, Lilian Agné, Birgitta Svensson, Eva-Britt Ericsson?, Maj-Britt Nilsson.
Stående elever: Gun ___, Ingrid Borg, Bo Hjalmarsson, Veine Nilsson, Errol Johansson, Åke Selim, Sören Bohman, Birgit Wiggur, Kerstin Regnér.
Nr 10. Foto år 1954/55 Lärare Ingrid Andersson. Vikingstad skola Klass 1/2
Främre raden: Lennart Pettersson, Hans Merseburg, Kaj Andersson, Krister Johansson, Rolf Stenqvist, Håkan Nilsson, Kent Strandberg, Majvor Andersson, Agneta Stenqvist, Inger Karlsson, Agneta Lantz, Ingegerd Forsman.
Mittenraden: Kerstin Hägg, okänd, Karl-Gustav Karlsson, Sven Molin, Gunilla Wallin, Kerstin Andersson, Chatarina Almqvist.
Bakre raden: Matts Forsman, Kerstin Stenqvist, Lennart Nyman, Karl Gunnar Asplunder, Christer Karlsson
Klass 3-4 1954 Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Stående: Åke Gustavsson, Christer Sandvall, Lars-Gunnar Pettersson, Endy Andersson, Kurt Nilsson, Göran Hesse, Olle Leijon, Magnus Dolk, okänd, Inga-Lill ____, Leif Nilsson, Leif Lind, Bernt Karlsson, Jörgen Bohman, Viola Gillberg, Gun Larsson, Ulla Nilsson.
Sittande: Gun Nyström, Siv Kåhlin, Kerstin Rönnestad, Siv Wiggur, Marita Jonsson, Katarina Svensson (Funqvist), Inger Blücher, Lillemor Torphagen, Ulla Gillberg, Siv Karlsson.
Namnen är med reservation. Vissa namn osäkra. Komplettera/korrigera gärna.
Klass 3-4 1955. Lärare Irma Lager Frithiofsson.
Bakre raden: Krister Larsson, Rolf Lindh, Monika Ström, Karl-Gunnar Asplunder, Sven Mohlin, Kent Karlsson, Håkan Gustavsson, Gunnar Hesse, Lennart Nyman, Mats Forsman.
Mittenraden: Maigun Lilja, Ann Margret Karlsson, Yvonne Wallin, Gunilla Wallin, Sol-Britt Göransson, Anita Gunnarsson, Kerstin Lind, Solveig Karlsson, Gunilla Danielsson.
Främre raden: Lena Corselius, Barbro Ekman, Barbro Pettersson, Vivi-Ann Nilsson, Kerstin Stenqvist, Anne Larsson, Katarina Almqvist, Marita Enkvist, Kerstin Andersson.
Okänt år. Lärare Martin Åhlström.
Stående: Lennart Lindeblad, Erik Nilsson, Roland Andersson, okänd, ___ Nordén, Gerd ___, okänd, ___ Utter, okänd, okänd, Lars Lilja.
Sittande: Gunbritt Göransson, UllaBritt Gunnarsson, Eva ___, Ulla Britt Törnström, Mailis Eriksson, okänd, Gunnel Andersson, okänd.
Lärare Martin Åhlström och Irma Lager Frithiofsson.
Elever: 1. Inger Karlsson, 2. Kerstin Hägg, 3. Majvor Arvidsson, 4. Karin Fransson 5. Agneta Stenqvist, 6. Elsy Wiggur, 7. Ingegerd Forsman
8. Lill Nilsson (gift Rengford), 9. Marianne Svensson, 10. Jan Stjärnborg, 11. Oswald Lindh, 12. Kent Strandberg, 13. Håkan Nilsson, 14. Krister Johansson, 15. Karl-Gustav Karlsson, 16. Kaj Andersson, 17. Jan-Ove Lindgren, 18. Lennart Pettersson, 19. Rune Nilsson, 20. Hans Merseburg, 21. Rolf Stenqvist
Klass 7 1956-1957. Lärare Martin Åhlström och _____.
Elever: Inger Blücher, Anita Johansson, Florence Andersson, okänd, Karin Hjalmarsson, Ulla Nilsson, Ulla Gillberg, Ing-Gret johansson, Sonja Karlsson, Leif Lind, Bernt Karlsson, Jörgen Bohman, Per-Olof Andersson, Bengt Ekström, Jan-Otto Karlsson, Birger ____.
Lärare Irma Lager/Frithiofsson Klass 3 1958-59
Främre raden från vänster: Catarina Isaksson, Ann-Marie Karlsson, Monika Pettersson, Birgitta Hult, Inga Larsson, Birgitta Karlsson, Ann-Katrin Johansson
Mittenraden: Tomas Loord, Lars-Erik Göransson, Christer Bågenmark, MajLis Norberg, Carola Lindh, Gunilla Blom, Agneta Fransson
Bakre raden, Göran Lennartsson, Tony Strandberg, Håkan Karlsson, Kenneth Rapp, Sture Andersson, Kent Qvist, Ingemar Kvarnström, Christer Nilsson
Lärare Irma Lager/Frithiofsson Klass 5 1960-61
Främre raden från vänster: Ann-Marie Karlsson, Carola Lindh, Majlis Nordberg, Birgitta Karlsson, Inga Larsson, Ann-Katrin Johansson
Mittenraden: Kenneth Rapp, Tony Strandberg, Göran Lennartsson, Lars Göransson, Monika Pettersson, Carina Isaksson, Agneta Fransson, Helena Jacobsson, Gunilla Blom
Bakre raden: Tomas Loord, Tore Svan, Bengt-Göran Gustavsson, Håkan Karlsson, Christer Bågenmark, Ingemar Kvarnström, Krister Nilsson
Nr 28 Foto år 1960/61, Lärare Bengt Bengtén, Vikingstad skola, Klass 8 A
Stående: Jörgen Larsson, Lennart Larsson, Weine Göransson, Ulf Rapp, Rolf Lindh, Börje Svensson, Urban Egelstig, Stig Olof Kastensson, Klas Karlsson, Rickard Fransson, Lars Karlsson.
Sittande: Birgitta Hansson, Christina Hermansson, Christina Wickman, Gun Marie Larsson, Sylvene Johansson, Irene Cederberg, Margaretha Persson.
Klass 8b 1960-61 Vikingstad skola.
Bakre raden: Hans Karlström, Staffan Asmundsson, Roger Henriksson, ?, Bernt Andersson, Lars-Inge Quist
Mellersta raden: Bengt Svensson, Nancy Malm, Berit Engstrand, Christer Lindberg, Leif Lingeby, Ingemar Berg, Bo Forsman,
Kurt Persson, Jan Gunnarsson
Främre raden: Solvig Karlsson, Barbro Rosberg, Gull-Britt Florhed, Gunilla Wallin, Iréne Oskarsson, Monika Augustsson
Foto 1961: Lärare Margaretha Arkståhl.
Övre raden: Tommy Johansson, Christer Ström, okänd, Krister Winkler, Lennart Petersén, Göran Stenberg, Nils Svensson.
Mittenraden: Helena Svan, Eva Sköld, Britt-Marie Göransson, Rose-Marie Karlsson, Britt Göransson, Lena Göransson.
Nedre raden: Irene Jermander, Ann-Louise Augustsson, okänd, Marie Johansson, Ingela Hultberg.
Foto 1961-62 Lärare Vivan Häggberg.
Stående: Bo Jacobsson, Björn Andersson, Mats Nilsson, Tomas Wiggur, Per Nilsson, Kenneth Andersson, Håkan Andersson, Per-Arne Johansson.
Mittenraden: Nils-Gunnar Hansson, Lars-Inge Johansson, Tommy Backerud, Margaretha ____, Ann Stände, Ing-Britt Forsman, Ann Carlsson.
Sittande: Gunnel Adolfsson, Rose-Marie Eriksson, Pia Bengtsdotter, Christina Brinkby, Marie Björklund.
Foto 1962 Klass 8B, Lärare Sixten Widerstedt.
Bakre raden: Krister Livegren, Göran Karlsson, Karl-Gustav Karlsson, Krister Johansson, Lennart Pettersson, Kjell Nilsson, Rune Nilsson.
Mittenraden: Roger Elebring?, Conny ___, Knut Hjalmarsson, Ove Gustavsson, Lars Lingeby, Jan Ove Lindgren, Börje Davidsson, Örjan Andersson.
Sittande: Elsy Wiggur, Kerstin Andersson, Karin Fransson, Ingegerd Forsman, Berit Andersson, Elisabeth Johansson, Inger Samuelsson.
Nr 18 Foto år tidigt 1960-tal. Lärare Irma Lager Fritiofsson, Kyrkskolan el Vikingstad skola? Klass 4 eller 5. Denna klass delades och enligt tillförlitlig källa var det dessa elever som fick sin undervisning i kyrkskolan.
Bakre raden: Conny Gustavsson (ev Karlsson), Nils-Göran Wiggur, Peter Wätterhäll, Christer Gustavsson (senare Garpenborg), Thomas Lindblad.
Mittenraden: Leif-Arne Larsson, Ann-Marie Nilsson, Birgitta Arklid, Inga-Lisa Sandberg, Kerstin Grahn.
Främre raden: Gerd Johansson, Britt-Inger Karlsson, Siv Stende, Marit Bengtén, Margareta Andersson
Okänt år. Lärare Vivan Häggberg
Stående: Adam Frisätter, okänd, Mikael Andersson, Tomas Johansson, Joakim ____, okänd, Magnus Garpström.
Mittenraden: Jennifer ____, okänd, Andreas Jendestig, Patrik Karlsson, Eva Barkland, _____ Helg.
Sittande: Martin Lindqvist, Gunnar Nilseryd, Anna Jonsson, okänd, Anna Niklasson, Steve Pettersson, Markus Rengfors.

Känner du igen någon av de vi ännu inte identifierat? Har du hittat något fel?Skicka gärna ett mail till kulturarv@sigedal.se