Bankeberg

Bankeberg är det gamla namnet på Vikingstad.

Efter att järnvägen byggts och byn fått en järnvägsstation så började den växa.

Tyvärr uppstod det en del förväxlingar mellan Bankeberg och Bankeryd vad gäller postgång och pakethantering. Brev och paket hamnade helt enkelt på fel plats alldeles för många gånger. År 1927 döptes så samhället om och fick sitt nuvarande namn, Vikingstad, för att lösa detta problem.

För den intresserade så kan man fortfarande se namnet Bankeberg skymta under Vikingstad på stationshuset. Titta upp mot taket på framsidan av stationshuset.

GårdÄr i dag
Bankebergs Backgård (före 1835)Delades 1835 i två gårdar
Bankebergs Backgård 5/16 Mt    
Bankebergs Backgård 3/16 Mt
Bankebergs Gästgivaregårdjordbruk och privatbostad
Bankebergs MellangårdVikingstad hembygdsgård
Bankebergs Västergårdprivatbostad
Bankebergs Östergård   Försvann på 1700-talet.