Minnen från Solmark

Här publiceras minnen som besökare på Solmarks festplats har skickat in till Kulturarv Vikingstad. För riktigheten i texten ansvarar resp insändare.

Publicerat 2022-08-24

En bit in på 1950-talet besökte jag, liksom flera andra sockenbor, det tillfälliga tältlägret i Solmark, vilket kringresande romer (zigenare sa man ju då) satt upp. Man gick dit för att uppleva något exotiskt, kanske bli spådd. Jag tror det var årligen återkommande under den här tiden. Spännande var det i alla fall för oss barn och ungdomar.

Ingegerd Rudsäter

En gång varje sommar kom ”Bomans pojkar” med tåget till Bankeberg, lånade en vagn på stationen för att transportera sina instrument och marscherade tillsammans med traktens ungdomar till Solmarks Festplats. Ett mycket uppskattat nöje.

Kerstin Klingström