Järnvägsstationen

Foto tidigt 1900-tal från spårsidan.
Foto början av 1900-talet
Vykort från Kent Sigedals vykortssamling

Bankebergs järnvägsstation invigdes den 15 september 1873.

År 1875 inträffade en olycka vid Lagerlunda.

Järnvägen drogs cirka 500 meter norr om den ursprungliga bykärnan men numera ligger stationen mitt i byn och delar Vikingstad i två delar. Bankeberg bytte namn till Vikingstad 1927 då vissa namnförväxlingar med Bankeryd hade skett.

Foto före 1926. Vykort

På 1940-talet revs de två personalbostäderna väster om stationshuset.

1950-tal. Vykort
Foto Rickard Fransson 1963-03-10. En vinterbild över bangårdsområdet.
Foto Rickard Fransson. Bangården fotograferad uppifrån silobyggnaden i juli 1963

1973 upphörde tågen att stanna i Vikingstad.

I september 1973 spårade ett tåg ur öster om Vikingstad

I dag (2002) inryms i järnvägsstationen en affärsrörelse och tågen stannar åter sedan vi fick pendeltåg genom Östergötland 1995.

Foto Kent Sigedal 2002

I dag (2002) inryms i f.d. järnvägsstationen en kioskrörelse med spelbutik för bl.a. ATG. På övervåningen finns lägenheter. SJ har sålt fastigheten som numera är privatägd.

Vi vet att flera verksamheter bedrivits i dessa lokaler, bl.a BJ shopen, KarolinaBoden, Berlins Ur mm. Nu är här en fotograf. Har du mer info om vilka verksamheter som funnits här och när i så fall. Skriv gärna i kommentarsfältet.

Stins/StationsmästareÅr-År
C O Taube1873 – 1874
Uno Björkelund1874 – 1876
Adolf Nilsson1876 –
Reinhold Almqvistxxxx – 1903
Johan Nyström1903 – 1909
Gustav Lengquist1909 – 1914
Wilhelm Sterner 1914-1924
Bror Axel Söderholm 1925-1933
Carl Oskar Borg 1933-1939
Simon Braf 1939-1949
Paulus Hellberg 1949-1956
Nils Salomonsson 1956-1964
Herbert Wastholm 1964-1969
Karl-Evert Johansson (enbart ansvarig för posten)1969 –