Ånesta

Gårdar
En gård om 1 Mt hörande till Nybble (Frälse)
En gård om 1 Mt hörande till Lagerlunda (Frälse)
Denna gård tillhörde Lagerlunda frälsegods. Redan 1456 finns noterat att gården tillhörde Vadstena Kloster. Efter beslut från bl.a. ägarna av Lagerlunda 1880 kom byn som låg på höjden nere vi Kapellån att rivas och flyttades till den plats där nuvarande Ånestalund ligger. Vid samma tillfälle revs också flera av torpen och stugorna som tillhört Ånesta by.
Torp återfinns i den för alla torp gemensamma torplistan.

Omkring år 1818 lade Nybble sin gård under eget bruk och samma sak gjorde Lagerlunda under 1880-talet. Därefter revs byn förutom en del torp och backstugor.

Storskifte genomfördes ej

Laga skifte genomfördes ej