Harg

Gårdar
Harg Lillgård
Harg Backgård
Stora Harg fd Harg Buskegård
Harg Komministergård
Harg Rusthåll No 58
Harg Västergård
Harg Östergård
Lilla Hargs Västergård
Lilla Hargs Östergård 1/16
Lilla Hargs Östergård 1/4
Sammanslagning av Lilla Hargs Öster och Västergård utfördes i slutet av 1800 talet, den nuvarande mangårdsbyggningen ligger där Östergården låg. Flygeln är uppförd av rivningsvirke från de båda gårdarna.

Torp återfinns i den för alla torp gemensamma torplistan.

Storskifte genomfördes 1774

Detta innebar att bykärnan förblev orörd liksom gemensamhetsmarken men att gårdarna i övrigt fick en bättre arrondering. Bebyggelsen bestod då av gårdarna Backgården, Buskegården, Komministergården och två gårdar Lilla Harg Öster och Västergård belägna öster om bykärnan. De s.k. Eldslösautjordarna (tillhöriga Eldslösa i Mjölby), var ej bebyggda men ansågs ha byggningsrätt i byn. Ägaren till Sköldstadutjorden – Överstinnan fru Ulrica von Flygarell – utnyttjade inte sin byggningsrätt i byn utan ville bebygga där Klofsten är beläget.

Enskifte genomfördes 1827

Vid detta skifte tillkom tre nya fastigheter: Hargs Östergård, Hargs Västergård och en ny fastighet nere vid Kapellån. Dessa fastigheter skulle vara färdigbyggda och tas i bruk år 1833. Skifteskartan från 1827 finns här.

Laga Skifte genomfördes inte