Harg Västergård

Hargs Västergård bildades vid enskiftet och skulle vara klar till år 1833.