1950-talet

Nytt affärshus 1951

Artikel från Östgöten 1951

Ny brandstation invigs 1954

Den 12 maj 1956 invigdes Vikingstads Trafikkiosk

Artikel införd i Corren den 12 maj 1956
Annons införd i Corren den 12 maj 1956