Om Kulturarv Vikingstad

Hemsidan Kulturarv Vikingstad upphörde för många år sedan men då det förekommit förfrågningar om densamma så har den backup som fanns från 2005 använts för att uppdatera sidan i ett modernt format.

Gamla Kulturarv Vikingstad byggdes med för den tiden populära frames (ramar) som inte uppskattas av våra nuvarande webbläsare samtidigt som sidan inte hittas lika lätt av Google.

Jag tar tacksamt emot kompletterande uppgifter i form av texter, bilder, filmer mm.

Skicka ett mail till kentATsigedal.se om du har något du vill bidra med. Byt ut AT mot @ innan du mailar. Tack på förhand.

Mvh Kent

Ps. Adressen till Vikingstads Hembygdsförenings nuvarande hemsida är hembygd.se/vikingstad

Kulturarv Vikingstad – vår medlemstidnings förlängning på Internet

Detta är Vikingstads Hembygdsförenings försök till en sammanställning över den samlade kunskapen i föreningen.

Här sammanställer vi den kunskap som samlats genom åren i olika studiecirklar eller som på annat sätt kommit föreningen till kännedom. Detta är inte att betrakta som ett komplett uppslagsverk över Vikingstads historia utan rymmer stora luckor som vi hoppas att Du som intresserad läsare kan hjälpa till att fylla ut.

Denna sajt skyddas liksom alla andra sajter på Internet av upphovsrätten. Det är således inte tillåtet att utan tillstånd kopiera och sprida egna exemplar av foton och texter från dessa sidor. Brott mot upphovsrätten beivras.

Vi uppdaterar kontinuerligt dessa sidor. Det finns fortfarande mycket material i våra samlingar som väntar på att publiceras här. Så återkom regelbundet och se hur sidorna fylls på efterhand.

Vill Du komplettera vår kunskap så skicka oss ett mail med Dina uppgifter. Vi tackar på förhand

Källförteckning

RAKERED – En försvunnen socken  Bok utgiven av Vikingstad Hembygdsförening 1994. Boken är ett resultat av en studiecirkel inom hembygdsföreningen och bygger i sin tur till övervägande del på originalhandlingar såsom församlingsböcker, husförhörslängder, gårdsarkiv, skifteshandlingar, sockenstämmoprotokoll. Slutsåld men finns att få på USB.
BOO, BRINK, GUNNORP – Några byar i VIkingstad  Kompendium utgivet av Vikingstad Hembygdsförening 2001. Häftet är ett resultat av en studiecirkel inom hembygdsföreningen och bygger i sin tur till övervägande del på originalhandlingar såsom församlingsböcker, husförhörslängder, gårdsarkiv, skifteshandlingar, sockenstämmoprotokoll. Finns till salu för 50 kr (ev porto tillkommer)
GUSTAD – En by i Vikingstad Kompendium utgivet av Vikingstad Hembygdsförening 2000. Häftet är ett resultat av en studiecirkel inom hembygdsföreningen och bygger i sin tur till övervägande del på originalhandlingar såsom församlingsböcker, husförhörslängder, gårdsarkiv, skifteshandlingar, sockenstämmoprotokoll. Finns till salu för 50 kr (ev porto tillkommer)
HARG – En by i Vikingstad  Kompendium utgivet av Vikingstad Hembygdsförening 2000. Häftet är ett resultat av en studiecirkel inom hembygdsföreningen och bygger i sin tur till övervägande del på originalhandlingar såsom församlingsböcker, husförhörslängder, gårdsarkiv, skifteshandlingar, sockenstämmoprotokoll. Finns till salu för 50 kr (ev porto tillkommer)
Vikingstad kyrka – historisk sammanställning av Per Jacobsson. Utgiven 1985. Per Jacobsson som är en mångårig medlem i hembygdsförening har på egen hand gjort denna sammanställning från bland annat sockenstämmoprotokoll, Ny beskrifning öfver Östergötland av P D Widegren 1817, Östergötland av C.F. Broocman 1760, Matrikel öfver Linköpings stift 1856.
Mikrofilm Hembygdsföreningen äger ett antal av SVAR utgivna mikrofilmer innehållande husförhörslängder, flyttningslängder mm som har använts för att kontrollera och komplettera uppgifterna på dessa sidor.
Muntliga källor Där muntliga källor har använts är detta angivet på respektive plats.
Svenska Gods och Gårdar, Östergötland, Sydöstra delen.
En by i Östergötland under 500 år av Hans Slycke. Utgiven 1992. Hembygdsföreningens medlem Hans Slycke har skrivit denna bok om Slycke by.
Privata släktforskningar Vi har fått ta del av flera enskilda personers släktforskningar som har kompletterat vår egna forskningar. Dessa personers namn publiceras inte på Internet med hänsyn till GDPR.
Kyrkböcker. Vi läser kyrkböcker, domstolsprotokoll mm från inskannade original
Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor
Arkeologisk förstudie: Rapport 2011:25 om Rappestad och Vikingstad socknar utförd av Östergötlands museum.