Järnvägsolyckan vid Lagerlunda 1875

Lagerlundaolyckan natten mellan den 14-15 november 1875 mellan Vikingstad och Malmslätt. Nio personer omkom och flera skadades. Ur ÖC 1975: Fotografen och fanjunkaren vid I5 på Malmen, Hans Düring tog den utmärkta bilden, som ägs av en dotter till honom. Düring utförde en verklig reportagebragd med tanke på dåtidens bristfälliga teknik. Enligt familjetraditionen sprang han hela vägen mellan Lagerlunda och ateljén i Linköping, för att den med vätskor preparerade plåten inte skulle torka i förväg.
Loken Einar och Svea krockade på linjen Vikingstad-Malmslätt. (Träsnitt efter en teckning av den 22-årige akademiledamoten Carl Larsson)
De omkomna var maskinöveringenjören C.J Söderberg, eldare P.O Wallner, stationskarlarna J. Svensson och K.Lundberg samt smörjarna C.F Larsson och H.E. Kjellbahl. Totalt nio personer, varav 8 i SJs tjänst. Många skadades även. Per telegraf tillkallades Dr Åman och Wallin från Linköping, vilka lämnade de skadade första hjälpen (ur Östgöten 25/11 1875)