Vikingstad Missionsförsamling

Länk till Missionsförsamlingens hemsida

Foto Kent Sigedal 2001 Vikingstad Missionsförsamling invigde sin kyrka den 1:a advent 1972. Ritningarna gjordes av Olle Kalén vars hustru Rut har knypplat kanten till altarduken.
Foto 1972 I bakgrunden ladugården som tillhörde Bankebergs Mellangård, nuvarande Hembygdsgården. Ladugården är här som synes under rivning. Vägen som syns närmast kameran är gamla E4:an numera Bankebergsvägen.