Bankebergs smidesverkstad

En smed var något som alla byar behövde. Här beställde man hästskor, liar, spik och mycket annat som behövdes i jordbruket. Behövde något i metall repareras så var det till smeden man vände sig. Många byar eller gårdar hade en egen smedja som placerades en bit ifrån övrig bebyggelse pga brandrisken.  

Den gamla smedjan i hörnet av vägen mot Ulrika och Riksväg 1

Bankebergs smidesverkstad startades i mitten av 1800-talet. Smidesmästare Anders Svenstedt var född 1804 i Mariefred och gift med Catharina Charlotta Ågren, f 1811 i Norrköping. De bodde tillsammans med sin dotter i Karlhem (nuv Bankebergsvägen 4) mellan åren 1853 – 1854. Det hus som i dag är Bankebergsvägen 4 uppfördes 1858 så de måste ha bott i ett tidigare hus.

Efter smeden Svenstedt flyttar år 1855 klensmeden Johan Wilhelm Andersson f 1822 i Ledberg in med hustru Sophia Lovisa Olofsdotter, f 1832 i Vreta Kloster. De får döttrarna Lovisa Wilhelmina, f 1856 och Emerentia Sophia, f 1857. Båda döttrarna födda i Vikingstad. När Johan Wilhelm Andersson avlider 1897 flyttar änkan och döttrarna till Linköping. Sonen Johan Emanuel, f 1865 i Vikingstad har ett par år tidigare flyttat till Falun.

Nu flyttar Erik Frithiofsson, f 1868 med familj in i Karlhem och övertar därmed smidesverkstaden.

För fastigheten Karlhem som tillhört Bankebergs gästgiveri står nu i husförhörslängden 1922-1931 Erik Frithiofsson som ägare.

Smidesverkstaden börjar bli för liten och omodern och 1936 kan man överflytta verksamheten till det nybyggda Bankebergs Smidesverkstad uppfört på samma tomt som den gamla smedjan.

Äldste sonen Fritz, f 1891 i St Åby blir först delägare till smidesverkstaden och så småningom tar han över driften. Han bor några år i bankhuset innan han flyttar till det nybyggda Lindåkra (Bankebergsvägen 1).

Fritz bror Ernst flyttar till Karlhem 2 (Bankebergsvägen 8) där han är delägare i Rydell & Frithiofssons Motorverkstad.

Fritz son Erik (1917 – 2015) blir delägare till smidesverkstaden men år 1965 försäljes verksamheten på auktion till Nylanders VVS och verksamheten byter nu delvis inriktning och blir ett installationsföretag i rörbranchen.

Så småningom avvecklar Nylanders VVS sin verksamhet i Vikingstad för att koncentrera sig på huvudkontoret i Brokind.

Nu försäljs fastigheten igen men denna gång blir det ingen ny verksamhet här utan hela huset kommer att användas som bostad.

Den 19 september 2023 rivs den gamla, numera rätt förfallna, smedjan.

Foto Kent Sigedal 2023 efter rivningen av den gamla smedjan.

Fler fotografier och annonsen om att Bankebergs smidesverkstad ska säljas finns på denna sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *