Bankebergs Gästgivaregård

Vykort från Kent Sigedals vykortssamling utgivet år 1902.
Vykort poststämplat 1910. Okända personer men då Gästgiveriet ägdes av Johannes Valeur Petersén fram till 1910 torde det vara familjen Petersén på kortet. Avsändaren av vykortet heter Olga och det hette en dotter född 1886.
Vykort från Kent Sigedals vykortssamling
Foto Östen Allert 1986
Foto Kent Sigedal 2023
Gästgivaregården genomgick 2023 en omfattande renovering.
Foto Kent Sigedal 2023

År 1649 omtalas krogen ”Bankebärgh” att den låg på kronjord. Hur länge den funnits är inte känt. På östgötakartan från 1686 låg gästgivaregården och postgården intill varandra norr om gamla riksvägen genom Bankeberg.

1779 ägs gården av Ulrika Strömsköld.

1795 – 1810 drevs gästgiveriet av Germund Person Westling.

1810-1828 Germund Jönsson Westling fortsatte driften fram till 1828 då han avlider. Hans mor, Catharina Germundsdotters var halvsyster till förre gästgivaren.

1829-1832 Germund Jönsson Westlings änka, Greta Catharina Månsdotter från Slycke Källgård, gifter om sig med Erik Olai som fortsatte driften fram till 1832. Efter försäljningen flyttar familjen till Västerlösa Murgård.

På 1840-talet kom Bankebergs mest kände gästgivare A.P. Andersson ”Bonn på Druvan”. Han fick för sig att han skulle få ordning och reda på förhållandena vid den vanryktade krogen. A.P.Andersson bodde aldrig på Gästgivaregården utan hans bostad var Alorp Södergård i Sjögestads församling. Gården belägen ca 2 km väster om Gästgivaregården längs med gamla Riksväg 1.

1845 byggdes den nya gästgivaregården söder om vägen, där tidigare Bankebergs Backgård låg. Den som ägde och byggde den nya gården var friherre von Lingen, vilken förmodligen arrenderade ut den till A.P. Andersson. Den gamla Gästgivaregården nedmonterades och flyttades till Sättuna i Kaga.

Bankebergs gamla Gästgivaregård. Numera Sättuna Rusthåll, Kaga

1857 blev Valkebo härads skjutsskyldiga bönder ägare till gästgivaregården.

De var: ½ mantal St. Folåsa Rusthåll som ägdes av Alfred Andersson och Carl jonsson

1/4 mantal Piparebo som ägdes av änkan Anna Stina Andersdotter

½ mantal Rappestad Murgård

1 mantal Slycke Övergård

½ mantal Slycke Källgård som ägdes av omyndige Peter Bengtsson

1/8 mantal Solmark som ägdes av Nils Persson

1/8 mantal Solmark som ägdes av Carl J. Carlsson

De bildade bolag, som drev verksamheten till 1893. Gården såldes på auktion 1893-09-56 till godsägare J.W.Petersén på Sköldstad för 33500 kr. Han var dansk och kanske det var därför som gården fick eget mejeri och även bryggeri. Fram till 1885 fanns byns enda speceriaffär i ena flygeln och även sparbanken under flera år, innan de byggde sin nya lokal strax i närheten 1902. I Gästgivaregårdens västra flygel fanns en ”Win & Sprithandel” kallad Brännvinsboden Stenfoten.

Foto före 1893 då Vin och spritbutiken upphörde detta år. På skylten ovanför källardörren står det ”Vin och Sprithandel”. Ovanför det högra fönstret på den bortre flygeln står det ”Walkebo Härads Sparbank” som hade sina lokaler här 1865 – 1902

J.P.Petersén flyttar till Vårdnäs 1912 och gården inköps av Karl Johan Nilsson från Tidersrum. Gästgivaregården är fortfarande i denna släkts ägo men nu är den en privatbostad och jordbruksmarken är utarrenderad. I flyglarna finns lägenheter som hyrs ut.

Foto 1950-talet. Detta vagnslider var beläget söder om Riksväg 1. Den östra gavel var belägen mitt emot Mimergatan. Bilverkstaden Rydell & Frithiofsson började sin verksamhet hör 1920. Byggnaden revs på 1960-talet. Se även flygfoto på sidan om Nybergs affär.
Foto nr 36 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.

Bankebergs Gästgivaregårds ladugård

Foto Kent Sigedal 2001

Bankebergs Gästgivaregårds svinhus (rivet)

Foto Karl Fransson 1984-05-01. Detta svinhus var beläget bakom Gästgivaregården och dåvarande E4.

Gästgivaregårdens mejeri

Ägaren till Bankebergs Gästgiveri J.W. Peterzén drev mejeri i ena flygeln fram till ca 1906. Från vänster syns här Josefina Albertina Johansson (1879-12-15) från gården Nabben i Fivlereds socken, Västergötland. Gift med Karl Emil Karlsson från Mjölby. I mitten Anna Andersson (gift Karlsson), mor till Märta Blücher, Vikingstad. Personen till höger okänd. (Källa: Östen Allert)
Foto nr 99 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening.