Skolfoton Kyrkskolan

Elever i Vikingstads kyrkskola hösten 1910. Lärare Dora Kullman
Sittande nr 3. Göta Nylander, Valhall.
Rad 2: 1 Agda Frithiofsson, 2 ev Ingrid Nöjd, 3 Disa Holmström, 4 okänd, 5 Hjördis Edman, Bankeberg.
Rad 3: 1 ev Gunhild Mansfeld, 2 Mats Johansson, 3 Nils Borg.
Rad 4. Ingen identifierad.
Rad 5: 1 okänd, 2 Lily Johansson, 3 okänd, 4 okänd, 5 Laura Holmström, 6 Lisa Andersson, Rakered (hennes bröder tog senare namnet Rustner)
Rad 6: Ingen identifierad
Foto 1922: Lärare Kantor Jonas R. Rydberg.
Främre raden från vänster: Margit Sixt, Iris Johnsson, Valborg Johansson, Ruth Fransson, Göta Nilsson, Dagny Fransson, Elsa Blomqvist, Elsa Andersson, okänd, Signe Österqvist, Margit Klasén.
Rad 2 från vänster: Erik Blomqvist, Rehn, Harry Bogren, Olle Svensson, Birger Johansson, Axel Karlsson, Knut Göransson, okänd, okänd, Yngve Stoltz, okänd, Gösta Stoltz, Nils Mansfelt, Gösta Nilsson.
Rad 3 från vänster: David Rehn, Sven Viggur, okänd, Nils Svensson, Edvind Karlsson, Harry Klasén, Ernst Johansson, okänd, okänd, okänd.
Foto 1923. Lärare Kantor Jonas R. Rydberg.
Stående: okänd, ,okänd, okänd, okänd, Gösta Nilsson (Kvarstad), okänd, okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande: okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Sittande på marken: okänd, ,okänd, okänd, Per Nilsson (Kvarstad), okänd, okänd, okänd, ,okänd, okänd.
Foto år ca 1946 Lärare Lisa Hell Klass ___
Elever: Sonja ____, Vanja Karlsson, Kerstin Pettersson, Maj-Britt Andersson, Stina Gillberg, Gunilla Ekström, Maj-Britt Nilsson, Lennart Johnsson, Veine Nilsson, Bengt Gillberg
Foto 1942 Lärare Lisa Hell Klass 1-2 Elever: ___ Larsson, Ingrid Blom, Gun-Britt Wiggur, Gösta Karlsson, Stig Karlsson, Göran Andersson, Karin Karlsson
Foto år ca 1946-47 Lärare Lisa Hell, Kyrkskolan Klass ___
Elever: Bengt Gillberg, Karin Karlsson, Maj-Britt Andersson, Veine Nilsson, Åke Selim
Foto år ___ Lärare Gösta Laurentz Klass ___
Sittande: Gun-Britt Wiggur, Stina Gillberg, Maj-Britt Nilsson, Maj-Britt Andersson, Vanja Karlsson, Kerstin Pettersson, Anna-Stina Andersson, Birgit Wiggur.
Stående: Lennart Jonsson, Göran Andersson, Weine Nilsson, Arne Gillberg, Barbro Andersson, Maj-Britt Kjellander, Kerstin Wiggur, Göran Nilsson, Göran Andersson, Karl-Erik Andersson, Uno Nilsson.
Foto år 1951 Lärare Gösta Laurentz Klass 5-7
Sittande: Vera Andersson, Stina Gillberg, Magnus Laurentz, Maj-Britt Andersson, Tomas Laurentz, Maj-Britt Nilsson, Birgit Wiggus, Barbro Andersson.
Mittenraden: Sven Lindeblad, Weine Nilsson, Jan Klingström, okänd, Kalevi Ahola, Sören Thörnström, Lennart Jonsson, Ove Fransson.
Stående: Kerstin pettersson, Ulla Qvarfordt, ___ Löving, Ingrid Göransson, Lärare Gösta Laurentz, Ove Kindstrand, Rolf Dolk
Foto år ____ Lärare ___ Holmström Klass ___
Arne Nilsson, Gösta Karlsson, Sören Bohman, Reinhold ___, Ove Fransson, Sören Thörnström, Bo Lindgren, Ingemar Lindeblad, Veine Nilsson, Barbro Andersson, Lena Karlsson, Birgit Wiggur, Maj-Britt Kålin, Ingrid Göransson, Maj-Britt Nilsson, Karin Karlsson
1952 Lärare Ture Rönnestad Kyrkskolan Klass 5-6
Sittande: Ingemar Lindeblad, Arne Nilsson, Reinhold Andersson, Lärare Ture Rönnestad, Ove Fransson, Gösta Karlsson, Bo Lindgren.
Stående: Karin Karlsson, Maj-Britt Kåhlin, Ingrid Göransson, okänd, Lena Karlsson, Maj-Britt Nilsson, Barbro Andersson, Birgit Wiggur, Sören Bohman, Veine Nilsson, Torgny Rönnestad, Sören Thörnström, Hans Ekström.
Foto år 1953 Lärare Ture Rönnestad Klass 5-6
Stående: okänd, Anita Nyman, Maj-Britt Kåhlin, okänd, Lena Karlsson, Bo Lindgren, Lärare Ture Rönnestad, Ingemar Lindeblad, Bengt Gillberg, okänd, Reinhold Andersson, Sten Johansson.
Sittande: Gösta Carlsson, Berit Gillberg, Ing.Britt Kjellander, Karin Karlsson, Arne Nilsson.
Foto år 1956 Lärare _____. Kyrkskolan Klass 4
Sittande på marken: Gunnar Karlsson, Karl Gunnar Asplunder, Rolf Gillborg, Jan Gunnarsson, Ola Nilsson, Rickard Fransson, Erland ___
Halvstående: Mats Forsman, Bo Forsman, Krister Larsson
Stående framför lärarinnan: Barbro Rosberg, Monica Eriksson, Gunilla Wallin, Solveig Karlsson, Katarina Almqvist, Gunilla Danielsson, Kerstin Stenqvist, Vivi-Ann Nilsson, Kerstin Andersson, Inger Nilsson, Rolf Lindh, Sven Mohlin.
Foto år 1957 Lärare Gertrud Nilsson Klass 5
Bakre stående raden: Gunilla Wallin, Solveig Karlsson, Kerstin Stenqvist, Barbro Rosborg, Margaretha Persson, Lärare Gertrud Nilsson.
Främre stående raden: Vivi-Ann Nilsson, Kerstin Andersson, Catarina Almqvist, Inger Nilsson, Monika Eriksson.
Halsvtående: Mats Forsman, Weine Göransson, Rolf Lindh, Jan Gunnarsson, Krister Larsson.
Sittande på marken: Karl Gunnar Asplunder, Rickard Fransson, Rolf Gillberg, Bo Forsman, Magnus Frieborg, Gunnar Karlsson, Ingemar Johansson.