Tillorp

Tillorp på ett vykort från tidigt 1900-tal.
Vykort från Kent Sigedals vykortssamling
Foto år: okänt

Huvudbyggnaden uppfördes ca 1860 av lantbrukaren Nils Andersson som köpte och lade samman 6 gårdar till nuvarande brukningsenhet. Tillorps gård ägs fortfarande av Nils Anderssons efterlevande och drivs i dag av Nils Tillby som är den  5:e generationen på gården.

Gården ”Tyrloghathorp” finns nämnd 1408 i samband med att Hemming Dansson tilldömdes 2 åkrar belägna i östra och västra gärdena.Korprästen Birger Magnusson skänkte år 1420 ½ attung jord till Jungfru Marias kapell i Linköping som själavgift för sina föräldrar Magnus och Birgittas räkning. I slutet av 1600-talet omnämns Tillorp i samband med ett arvskifte efter Margareta Hägerstjerna och E.Lode.

År 1700 står Per Stålhammar och Margareta Silversparre som ägare.

NamnÄgare åren
Nils AnderssonCa 1851 – ca 1890
Karl Albert AnderssonCa. 1890 – 1925
Nils Tillby1925 – 1928
Karl Tillby1928 –
Nils Tillby
Tidigare gårdar
Tillorp Frälsegård
Tillorp Mellangård
Tillorp Rusthåll 1/4 dels Hm
Tillorp Rusthåll 1/4 dels Hm
Tillorp Smedgård 1/4 del
Tillorp Åttingen
Tillorp Östergård
Torp återfinns i den för alla torp gemensamma torplistan.