Tågurspårningen 1973

Järnvägsolyckan öster om Vikingstads järnvägsstation 1973-09-10. Urspårning pga för hög fart. Foto Karl Fransson
Foto Arne Asplunder