Skölstad säteri

Foto ca 1945 – 1950
Huvudbyggnaden på Skölstad brann lördagen den 9 april 1921 och byggdes sedan aldrig upp igen.
Skölstad västra flygel (nuvarande huvudbyggnad)
Skölstad västra flygel (nuvarande huvudbyggnad)
Foto 1999 Irma Andersson
Östra flygeln på Sköldstad säteri uppfördes 1794. Dåvarande ägare var Fredrik Horn af Åminne gift med Ulrika von Flygarell. Användes som magasin fram till 1949 då det hade byggts om till bostad och ägarna Arvid och Ebba Andersson flyttade in för att sonen Georg skulle gifta sig. Han och hans hustru Irma fick då den västra flygeln för sig själva.
Foto Irma Andersson 2001
Foto 1953: Hugo Mauritz Valentin född på Skölstad 1888-10-04 besöker Skölstad 1953-07-29. Flickan är Monica Andersson och dotter till de dåvarande ägarna Georg och Irma Andersson.

Milsten vid Sköldstad
Foto Kent Sigedal 2002

Torp återfinns i den för alla torp gemensamma torplistan.

Ägarlängd 1327 – 2022

Anställda på Skölstad från år 1740

Lantmäterihandlingar år 1869

Historiska kartor över Sköldstad säteri

Fredrik Horn af Åminne

Herman von Lingen (1748-1820)

Fredrik Reinhold von Lingen (1800-1867)

Skrock från Sköldstad skog

I Anton Ridderstads ”Östergötlands beskrivning” del II:2 tryckt 1918 finns på sidan 857 följande angående Sköldstad.

I närheten av allén å en på 1860-talet upplöjd åker finnes en bautasten av svart gråblå gråsten. Den säges ha blivit hitflyttad till minne, enligt några av ett hemligt besök här av de landsflyktige Klas Fredrik Horn eller enligt andra till minne av ovannämnde general Horns hemkomst från 1789 års krig, men måhända snarare från 1789 års riksdag, där han tillika med andra adelsmän varit fängslad, och skall han där emottagits av sin fru, omgiven av godsets folk, under fröjd och välgångsönskningar. Så länge egendomen var inom denna familj, firades på samma ställe minnet av denna dag under lek och dans.

I Sköldstad skog ävensom i omgivningarna finnes vackra lager av granit, liggande i bestämda avlagringar och av betydlig utsträckning. Då man bultar på dessa berg, höres ett dånande ljud från de mellan berglagren varande mellanrum. Detta har givit anledning till folktron, att trollen här ha sina festsalar, varför ännu i senare tid omkringboende ej nattetid våga beträda dessa berg utan att förut ha vändt sin rock avig och härigenom gjort sig oigenkännlig för underjordens makter!