Svenska kyrkan

Vikingstad Kyrka Foto Kent Sigedal 2003-02-17
Församlingshemmet vid kyrkan Foto Kent Sigedal 2002
Interiörbild från Vikingstads kyrka före 1924 innan fönstren vid sidan om altartavlan murades igen.
Från Kent Sigedals vykortssamling

Vikingstad församling består av de sammanslagna församlingarna Rakered och Vikingstad.

Både Vikingstads och Rakereds kyrkor var för små och särskilt Vikingstads kyrka var i dåligt skick. Man enades då om att bygga en ny kyrka något nordväst om kyrkan i Vikingstad samt att slå samman de två församlingarna.

Kungl Maj:t godkände sammanslagningen 28 augusti 1764 och redan i september 1765 påbörjades byggandet av en ny kyrka.

Förteckning över kyrkoherdar i Vikingstad och Rakered
Kyrkans Hus
Vikingstad Prästgård
Konfirmationsfölje 1944
Sensationellt gravstensfynd!
Två ärevördiga ringkarlar
Rakereds gamla kyrkplats

På baksidan av detta kollage står att läsa:
Vikingstad kyrka före 1910.
Prosten Häger dog 1910.