Konfirmation 1944

Kyrkoherde Torsten Dittmer på väg in i kyrkan med årets konfirmander