Konung Oscar II anländer till Bankeberg 1906

Foto år 1906.

Kung Oscar II anländer till Bankeberg efter att ha inspekterat trupper vid en stor Östgötamanöver, dels i Fågelberg i Rappestad sn och dels vid Nybble i Vikingstads sn. Här syns han komma från Nybble i droska med förridare. Han intog lunch i gamla banken. Huset till vänster med halmtak är Bankeberg Mellangårds dåvarande ladugård som låg precis vid riksvägen. Revs 1921 då en ny ladugård hade uppförts. Skorstenen till höger hör till Bankebergs Gästgivaregårds dåvarande mejeri.

När konung Oscar II inspekterar trupperna 1906 på Nybble ägor i Vikingstad uppehåller sig militärer på vägen utanför Lilla Haninge som beboddes av makarna Johan och Johanna Kvist födda respektive 1857 – 1854. Avlidna 1928 – 1934.

Två höga militärer kommer in till Johanna och undrar om de kunde få kaffe. Hjälpsam som hon var reder hon till detta och serverar i rummet. Sedan de gått så dukar hon av. Men vad får hon se om inte en vikt femkronorssedel under ena fatet. På den står det skrivet Oscar. Nu förstår hon vilka dessa herrar var.

Detta enligt en god vän vars fader född 1860 var bekant med makarna Kvist.

Östen Allert