Nybble Gård

Flygfoto 1917 från Flygmuseums arkiv tillhandahållet av Gunnar Hesse.
Flygfoto 1934 tillhandahållet at Gunnar Hesse.
Foto ca 1915
Foto nr 218 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstads Hembygdsförening

Nybble gamla huvudbyggnad

Denna huvudbyggnad revs för att ge plats för en ny år 1906.

Huvudbyggnaden 1936

Foto 1936 av Östen Allert
Foto nr 219 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Stallkarl Karl Viktor Knutsson

Stallkarlen Karl Viktor Knutsson, Nybble Gård. Anställd av Axel Lunding. Foto ca 1910
Foto nr 220 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Skördearbete vid Nybble

Från vänster: Sander i Smedstorp, Gustavsson i Järnvägstorpet, Konrad Johansson står längst till höger. På hästräfsan sitter Karl Viktor Knutsson. Övriga okända. Känner Du igen någon som är angiven som okänd? Kontakta oss för komplettering. Tack på förhand. Foto ca 1912
Foto nr 221 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Personal vid Nybble Gård

Stående från vänster: Körkarl Karl Viktor Knutsson, körkarl Karl Karlsson, torpare Andersson från Trollhagen, Manne Gustavsson från Järnvägstorpet, Henningsson från Jungfruhemmet. Befallningsman Fransson längst till höger. Sittande från vänster: Axel Andersson från Trollhagen, Körkarl Nilsson, Fru Sigrid Nilsson, Alva Knutsson, Amanda Knutsson, Fru Elin Karlsson, Förste traktorförare Anders Eriksson från Fridhem. År 1914 när fotografiet togs var Fritz Herman Hugo König ägare till Nybble gård. (Källa Östen Allert)
Foto nr 222 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Traktorn på Nybble Gård 1914

På traktorn sitter traktorförare Anders Eriksson, Nybble Fridhem. Anders och hans hustru Frida flyttade till Skärkind ca 1916. (Källa Östen Allert)
Foto nr 223 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Harvning med häst

Från vänster Oskar Åstrand, Trollhagen och Sten Larsson, Bergsäter. (Källa Östen Allert) Originalfotografiet tillhör Ernst Hesse
Ägare och boende
Hansson Lasse 15xx – 16xx Omnämnd i ett dokument från 1596 när Ärkebiskop Abraham Anger Mannus håller räfst i ”Racherijd” socken.
Baron Johan Ludvig Fleming
Hesse Ernst 1865 –
Hesse Anna 18xx 
Hesse Einar 1901 –
Axel Lunding
König Fritz Herman Hugo Ägare 1913 – 1917