Trollhagen (Nybble by, Vikingstad sn)

Första gången man hittar torpets namn är vid sekelskiftet 1800. Torpet finns fortfarande kvar, är bebott och brukas av nuvarande ägaren.

Bebott av – levdeÅr-ÅrKom från/Flyttade tillÖvrigt
Larsson Peterca 1800 –
Anna Stina Persdotter (1780-18xx)
Fosterson: Carl Magnus Nybbling (1813-1864 )1813-18xx
Andersson Peter 1770 – ca 1800 – gift med Cajsa Andersdotter
Johansdotter Cajsa 1776 –ca 1800 –gift med Peter Andersson
Karl Edward Theodor Andersson-Ånstrand  1872 – Familjen friköpte 1917 torpet från Nybble av godsägare König och sålde det 1944.
Andersson Anna Charlotta 1872 – 19xx1909 – 1944Familjen friköpte 1917 torpet från Nybble av godsägare König och sålde det 1944.