Kaffestugan Vikingsborg

Kaffestugan Vikingsborg fanns ca 1940 – slutet 1960-talet. Drevs under många år av Arne Asplunder. Huset var ursprungligen livgrenadjärtorpet Stafsätter under Staveryd i Gammalkil. Arne Asplunders morfar Adolf Fredrik Kvist var den sist boende i torpet fram till sin död 1938. Om honom har Gammalkils hembygdsförening skrivit.

Foto troligen 1942-1944. Från vänster Arne Asplunder, Anna-Lisa Engdahl och Signe Asplunder. Kvinnan med ryggen mot kameran ännu ej identifierad. Anna-Lisa arbetade i kaffestugan från nov 1942 till dec 1944
Janne Engdahl, son till Anna-Lisa, har vällovligt låtit oss ta del av detta fotografi.
Foto början av 1940-talet. Soldater från F3 i Malmslätt på besök i kaffestugan. Fotografiet har ställts oss tillhanda av Hans Barnö vars far gjorde beredskap på F3.