Vikingstads Handelsträdgård

Fotoår okänt
Fotoår okänt.

Efter namnbytet från Gustaf Svenssons handelsträdgård till Vikingstads Handelsträdgård 1927 övergick Gustaf Svensson ganska snart från blandad kultur till nästan enbart blommor och blev en mycket kunnig och välkänd odlare med rykte om fin kvalité på sina varor. Förman under många år hos honom var Einar Lilja.

År 1961 ändrades rörelsen till aktiebolag och övertogs av sonen Nils Svensson och hans hustru Ingrid. De utökade och moderniserade trädgården ytterligare och öppnade blomsterhandel. Gustaf Svensson dog 1963 och sedan år 1982 arrenderar hans sonson Nils-Jakob Svensson trädgården för att år 1986 friköpa den från sina föräldrar.

Handelsträdgården är nu nedlagd och växthusen rivna. Nu väntar annan bebyggelse här.