Simonssons lanthandel (nya)

Simonssons lanthandel (öppnad 1946)
Från Kent Sigedals vykortssamling

Sigfrid Simonsson, född 1897, son till byggmästare Simon Andersson i Hagen Gunnorp, arbetade i sin ungdom som byggnadsarbetare och i jordbruk. När han gjorde sin värnplikt, ådrog han sig en förkylning med varbildning i lungsäcken. Efter detta ansågs han inte kunna utföra något tungt kroppsarbete och då började han sin affär.

Ludvig Simonsson hade 1912 köpt Eklund av Oskar Svensson och där fanns ett uthus med snickarbod, som gjordes om till affärslokal. En tid hade Ludvig häst. När han tog hästen till stan för att hämta varor, stängde han igen boa. Senare skaffade han lastbil och då kunde han få hjälp med transporter. Under 1930-talet kom också andra varubilar igång. Cykelverkstaden utbyggdes 1930.

När Sigfrid Simonsson började, hade man ganska stora skogsavverkningar på Gismestad och många arbetare kom då och inköpte arbetskläder, skor och träskor. På gården fanns också många och stora arbetarfamiljer och torpare, så starten blev ganska bra. Även en busslinje inrättades 1928 – 1930 med möjlighet att få med varor från stan och handelsresande gjorde sina turer.

Efter krigsåren byggdes en ny affär, som stod klar att öppnas 1946. I dessa lokaler drevs affär till 1972. Då hade varubilar dragits in, bussar sluta gå och avfolkningen av landsbygden gjort, att underlag till affären saknades.

Nedskrivet av Marianne Brinkby till studiecirkeln 18 april 1983

Läs även Lennart Åkerlunds berättelse hur det var att arbeta i Simonssons affär på 1940-talet.