Jonasberg (Jonsberg)

Foto 1922
Foto nr 164 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Bankeberg Jonsberg ligger norr om järnvägen i skogen ovanför Lärkträdsgatan.

Vuxna från vänster: John Axelsson, ägaren Karl Göransson och hans hustru Hilda. John och Hilda är syskon.

Barn från vänster: Pelle, Marry, Inga och Majlis.