Backstugan Skogen (Bankeberg by, Vikingstad sn)

Belägen där Barrskogsvägen 28 i dag ligger. Revs ca 1968
Foto nr 163 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Backstugan Skogen tillhörde Bankebergs Mellangård (nuvarande hembygdsgården) och innehöll två rum med förstuga och kök i mitten. Revs ca 1968. Enligt bevarat köpekontrakt köpte Häradsdomare A.P Nilsson stugan för 200 kronor den 16 maj 1916 av Karl A. Pettersson och J. P. Skepp.

Foto 1966
Bebott avÅr-ÅrKom från/Flyttade tillÖvrigt