Folåsavägen 4

Foto 1940-talet
Foto 2022

Fastigheten uppförd 1911. Bestod ursprungligen av två lägenheter.