Valkebo Andelsmejeri

Valkebo Andelsmejeri uppfördes 1904 och upphörde med sin verksamhet den 1 maj 1948. Ca 1920 blev man en del av Mjölkcentralen och 1934 startade man mejeriskola här. Nedläggning 1948 efter en dom i Söderbygdens vattendomstol.

Från vänster: Axel Lunding, Nybble gård, Karl Andersson, Tillorp,  Nils Björkman, Ekströmmens Säteri, Viktor Andersson. Åbylund gård och Adolf Sandqvist, Folåsa gård. Foto 1906 på mejeriets kontor.
Foto nr 89 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Foto Einar Karlsson ca 1915.
Foto nr 90 ur Östen Allerts samling tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Fotoår okänt
Foto Einar Karlsson ca 1915
Foto nr 91 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Foto 1921
Fotoår okänt
Fotoår okänt

Första mjölkbilen vid Valkebo andelsmejeri

Chauffören heter Erik Fack. Bilen av märket International hade från början hytt men den föll av vid en dikeskörning i Viby varefter bilen användes utan hytt. (Källa Östen Allert.)
Foto nr 93 ur Östen Allerts samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening Foto ca 1918
Lastbil ”Chevrolet” invid ostlagret. Vid sidan av bilen Erik Nilsson, på flaket Olle Holm.
Ytterligare en lastbil (av märket ”Kisel Car” med helgjutna däck) fanns vid denna tid.

Personalbild 1922

Stående från vänster: Molander, okänd, Mejeriföreståndare Erik Nilsson, okänd, okänd, maskinist Gunnar Larsson.
Sittande från vänster: Elsa Göransson, okänd, okänd, Anna, okänd (Källa Östen Allert)

Känner Du igen någon som är angiven som okänd? Kontakta oss för komplettering. Tack på förhand.
Foto ca 1922
Foto nr 94 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Personalbild 1924

Från vänster: Svea Nilsson, sonen Sture, Mejeriföreståndare Erik Nilsson, sonen Arne, Köksan Lydia Pettersson, Sigrid Adolfsson, okänd, Anna, ostmejerist Molander, okänd, Göta Nylander, Gösta Holm, okänd, Yngve Nylander, maskinist Gunnar Larsson, chaufför Olle Holm. Känner Du igen någon som är angiven som okänd? Kontakta oss för komplettering. Tack på förhand.
Foto ca 1924
Foto nr 95 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Personalbild 1932

Från vänster: okänd, okänd, okänd, Britta Blixt, maskinist Gunnar Larsson, Berg (kallad Pysen), okänd, Karl-Axel Karlsson, Tyra Pettersson, Frans Forsell?, Anna-Lisa gift Wastholm, Karin Gustavsson, okänd, okänd Känner Du igen någon som är angiven som okänd? Kontakta oss för komplettering. Tack på förhand.
Foto 1932
Foto nr 97 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening
Mjölkbedömningskurs vid Valkebo andelsmejeri 1935-02-04 – 1935-02-24
Ca 20kursdeltagare utöver ordinarie personal på ca 16 personer.
I mitten konsulent Hasselberg? Och Erik Nilsson
Från Kent Sigedals vykortssamling

Valkebo mejeri efter nedläggningen

Foto Karl Fransson 1948
Foto nr 101 ur Östen Allerts Samlingar tillhörande Vikingstad Hembygdsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *