Kvarstad Frälsegård

Boende på gården
Hansson Nils 1747-09-17 – 1832-05-23
Nils Hansson undertecknade byordningen för Kvarstad som fastställdes år 1800. Då han avled var han den äldste mannen i socknen.
Gift 1:a gången år 1782 med änkan Maria Mårtensdotter (f 1743 i Slaka, död 1798-03-03 i lungsot
Barn: Anna (f 1874) (sedermera gift med Anders Wallerstedt (f 1818)
Gift 2:a gången med Cajsa Andersdotter (f 1767 i Berga by, Klockrike, död 1802)
Gift 3:e gången i juni 1804 med änka Maja Nilsdotter (f 1752-08-09 i Alguvi, Kaga, död 1808)