Gårdar i Nybble

År 1760 står Mathias Odenqrantz som ägare till samtliga fem gårdar i Nybble by. Dessa sammanslagna gårdar har här benämnts Nybble Gård.

Gårdar
Nybble Gård
Nybble Herrgård
Nybble Mellangård
Nybble Norrgård
Nybble Storgård
Nybble Wästra gården