Ängen (Sörstad Gård, Vikingstad sn)

– I skrifter före 1820-talet benämnt Grinden –

Bebott avÅr-ÅrKom från/Flyttade tillÖvrigt
Peter Jönsson (1778 –xxxx – 1833Peter och Maja Lena brukar torpet till 1831 men blir inneboende hos den nya familjen. Peter flyttar när hans hustru dör 1833.
Maja Lena Gabrielsdotter (1784 – 1833xxxx – 1833
Barn: Anna Lisa (1805 – ), Jonas Peter (1816 – ), Lena Cajsa 1817 – )
Sven Johansson (1808 – 18551831 – 1855Under familjens första år vid torpet har de både dräng och piga anställda under de sista endast en piga. Tjänstefolket stannade endast korta tider. Ingen mer än ett år, i de flesta fall kortare perioder.
Anna Lena Johansdotter (1811 – 1868)1831 – 1868
Barn: Lena Sophia (1835 – 1892), Anna (1838 – ), Anders Peter (1840 – ), Maria Catarina (1842 – ), Clara (1844 – ), Sven (1846 – ), Johanna (1848 – ), Carl Johan (1852 – ) och Gustaf (1854 – )
Carl Persson (1819 – )1855 – 1869Carl Persson är vid tillträdet ogift. Makarna Johansson blir kvarboende i torpet och den nya torparen ingår i deras hushåll. Anna Lena gifter sig med Carl efter Svens död.
Anna Lena Johansdotter (1811 – 1868)1831 – 1868
Klas Jacobsson (1841 –1869 – 1880
Sofia Christina Carlsdotter (1842 – )1869 – 1880
Barn: Anna Sofia (1869 – ). Karl August (1873 – )
Larsson Sven Petter (1830 – )1880 – 1883
Månsdotter Sofia (1828 – )1880 – 1883
Barn: Magnus Peter (1868 – ), Frans August (1870 – ), Hanna Matilda (1873 – )
Sven Jacob Samuelsson (1851 – )1883 – 1886Sörstad Oxkullen/Sörstad Ängsveden
Klara Sofia Johansdotter (1859 – )1883 – 1886Sörstad Oxkullen/Sörstad Ängsveden
Barn: Anna Sofia (1882 – ), Alma Dorotea (1838 – ), Albin Jacobus (1885 – )
Frans Oskar Nyström (1840 – )1886 – 1901                      /Sörstad Nysätter
Johanna Gotte (1839 – )1886 – 1901                      /Sörstad Nysätter
Barn: Hulda Albertina, Anna Sabina, Karl Albin, Knut David                      /Sörstad Nysätter
 
Gustaf Jonsson (1874 – )190x – 1927Hag i Slaka /Åby Norrgård i Slaka
Augusta Appolonia (1876 – )190x – 1927Hag i Slaka /Åby Norrgård i Slaka
Barn: Gustaf Erik (1899 – ), Axel Helmer (1904 – ), Maria Margareta (1907 – ), Lisa Erika (1909 – ), Augusta Maria (1911 – ), Anna Linnea (1913 – ), Sven Olof (1916 – 1936-12-05)
Albin Andersson (1887 – )1927 – 1930                     /Herrefall i Godegård
Selma Karolina  (1885 – )1927 – 1930                     /Herrefall i Godegård
Fosterbarn: Ingrid Gerda Samuelsson (1913 – ), Folke Erik Larsson (1915 – )
Gustaf Herbert karlsson (1905 – 1930 – 1932
Karin Elisabeth (1910 – )1930 – 1932
Barn: Karin Solveig (1930 – )
Albin Andersson (1887 – )1932 – 1935
Selma Karolina  (1885 – )1932 – 1935
Anna Teresia (1895 – )1935 – 1937
Barn: Maj-Lis (1923 – )
Nu står torpet obebott under några år tills dess att familjen Dahlqvist flyttar in. De brukade inte torpet utan använde endast huset som bostad. 
Karl Sigfrid Dahlqvist (1888 – 1952)1940 – 1952Sörstad Åttingen/Dessa var de sist fast boende på torpet.
Anna Alfrida Gustafsson (1895 –1940 –Sörstad Åttingen/
Nu är Ängen fritidsbostad.