Vikingstad Åkeri

Vikingstad Åkeri AB, Fålåsavägen 11

Ägare: Magnus Linné

Historik: Åkeriföretag sedan 1952, hade i många år lokaler vid södra infarten till Vikingstad, tog senare över Sparmans Fabrikslokaler när Sparman lade ner verksamheten i Vikingstad.          

Bedriver transporter inom bygg- och anläggning, Bud och distribution,             Tanktransporter

Vikingstad Åkeri Försäljnings AB: försäljning av drivmedel, eldningsolja och smörjmedel

Medarbetare: ca 30 personer

Samtliga nedanstående bilder är hämtade från häftet ”Yrkesfordonsnostalgi 4” utgiven och sammanställd av Lennart Rosberg.